1

Επιστολή των Δ.Σ. της ΕΣΗΕΑ και της ΕΣΠΗΤ στη Γενική Γραμματέα του Υπουργείου Εργασίας με την οποία ζητούμε να συμπεριληφθούν στο πρόγραμμα Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση και όσοι εργαζόμενοι βρίσκονται σε επίσχεση εργασίας

Δ Ε Λ Τ Ι Ο   Τ Υ Π Ο Υ

Τα Διοικητικά Συμβούλια της ΕΣΗΕΑ και της ΕΣΠΗΤ απέστειλαν εχθές επιστολή προς την κυρία Άννα Στρατινάκη, Γενική Γραμματέα του Υπουργείου Εργασίας, ζητώντας στους δυνητικά ωφελούμενους από το Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, απολυμένους του ΠΗΓΑΣΟΥ, να συμπεριληφθούν και όσοι βρίσκονται σε επίσχεση εργασίας .

Το πλήρες κείμενο της επιστολής που απεστάλη είναι το εξής:

«Τα Διοικητικά Συμβούλια των Ενώσεών μας αποφάσισαν να απευθυνθούν προς εσάς σχετικά με την πορεία υλοποίησης των ενεργειών που αφορούν απολύσεις σε επιχειρήσεις στον κλάδο 58 της NACE Αναθ. 2 (εκδοτικές δραστηριότητες) στην επιπέδου NUTS 2 Περιφέρειας Αττικής κατά το χρονικό διάστημα από 29-5-2017 έως 28-2-2018.

Θα θέλαμε να σας επιστήσουμε την προσοχή ώστε η πρόσκληση προς τους δυνητικά ωφελούμενους να αφορά και πρόσωπα για τα οποία δεν υπάρχει έγγραφη καταγγελία της σύμβασης εργασίας τους και έως σήμερα βρίσκονται σε κατάσταση επίσχεσης για λόγους που δεν ανάγονται στην βούλησή τους αλλά στους εργοδότες τους ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΘΝΟΣ Α.Ε. και Pegasus Magazines Publications.

H γνώμη μας είναι ότι και αυτοί οι συνάδελφοι θα πρέπει να ενταχθούν στον κύκλο των δυνητικά ωφελούμενων και έρεισμα γι’ αυτό δίνει ο ίδιος ο κανονισμός 1309/2013 ο οποίος στο άρθρο 5, παρ. 2γ αναφέρει κατά λέξη τα εξής: «Το αιτούν κράτος μέλος υπολογίζει τον αριθμό που αναφέρεται στην παράγραφο 1, αρχής γενόμενης από μία από τις ακόλουθες ημερομηνίες:

γ) την ημερομηνία της de facto καταγγελίας της σύμβασης απασχόλησης ή της λήξης της.».

Όπως γνωρίζετε οι εφημερίδες και τα περιοδικά των ανωτέρω επιχειρήσεων, με απόφαση της εργοδοτικής πλευράς έπαψαν να κυκλοφορούν τον Ιούνιο του 2017. Με άλλα λόγια η δραστηριότητά τους ως εκδοτικές επιχειρήσεις έπαυσε και ως εκ τούτου οι συμβάσεις εργασίας των συναδέλφων μας έληξαν de facto σύμφωνα με τα οριζόμενα στον κανονισμό 1309/2013.

                                                  Με εκτίμηση

                                    Για το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ

                   Η Πρόεδρος                                                   Ο Γενικός Γραμματέας

                                 Για το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΠΗΤ

                    Ο Πρόεδρος                                           Ο Γενικός Γραμματέας»

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ