1

Επιστολή του Δ.Σ. της Ενώσεως στον Διοικητή του ΟΑΕΔ με την οποία ζητεί να καταβληθεί το επίδομα αφερεγγυότητας και στους συναδέλφους του Τ/Σ MEGA που δεν κατέθεσαν εμπρόθεσμα την αίτηση

Δ Ε Λ Τ Ι Ο   Τ Υ Π Ο Υ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ απέστειλε εχθές επιστολή στον κ. Σπύρο Πρωτοψάλτη, Διοικητή του ΟΑΕΔ με την οποία ζητεί να καταβληθεί το επίδομα αφερεγγυότητας και στους συναδέλφους του Τ/Σ «MEGA» που για λόγους ανωτέρας βίας δεν κατέθεσαν εμπρόθεσμα τις αιτήσεις τους.

Το πλήρες κείμενο της επιστολής που απεστάλη είναι το εξής:

«Σε συνέχεια της παραγωγικής συνάντησης που διαμείφθηκε μεταξύ μας τον προηγούμενο μήνα αναφορικά με το επίδομα αφερεγγυότητας στους εργαζόμενους του τηλεοπτικού σταθμού “MEGA”, μετά χαράς ενημερωθήκαμε ότι καταβάλλεται το επίδομα στους  συναδέλφους, στις ημερομηνίες που είχατε δεσμευτεί και η διαδικασία συνεχίζεται απρόσκοπτα.

Ωστόσο, υπάρχουν ελάχιστου συνάδελφοι, οι οποίοι για λόγους ανωτέρας βίας (κάποιοι εργάζονται ως ανταποκριτές άλλων μέσων στο εξωτερικό και κάποιοι αντιμετώπισαν σοβαρά προβλήματα υγείας) δεν κατέθεσαν εμπροθέσμως τις αιτήσεις τους στον ΟΑΕΔ . Οι συνάδελφοι αυτοί καταθέτουν τις αιτήσεις τους τώρα και για αυτό το λόγο σας παρακαλούμε να εξετάσετε τις αιτήσεις αυτές, καθώς και τις τυχόν ενστάσεις τους σε περίπτωση απορριπτικής απόφασης, με επιείκεια, προκειμένου να ευεργετηθούν από το επίδομα δεδομένου ότι οι συνάδελφοι βρίσκονται σε ανάγκη.

       Με εκτίμηση

                 Για το Διοικητικό Συμβούλιο

            Η Πρόεδρος                                                    Ο Γενικός Γραμματέας»

 

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ