1

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΟΥ Δ.Σ. ΝΙΚΟΥ ΜΕΓΓΡΕΛΗ