ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΓΙΟΡΤΗ ΤΗΣ ΕΣΗΕΑ 07/01/2006