Η ΑΡΓΙΑ ΤΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ

 

ΕΝΩΣΙΣ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΝΩΣΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΝΩΣΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΠΩΛΩΝ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ


Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Λόγω της αργίας της Καθαρής Δευτέρας οι εφημερίδες θα κυκλοφορήσουν και οι εργαζόμενοι σ’ αυτές θα απασχοληθούν ως εξής:
Την Κυριακή, 18 Φεβρουαρίου 2007, θα κυκλοφορήσουν κανονικά οι Κυριακάτικες εκδόσεις.
Την Καθαρή Δευτέρα, 19 Φεβρουαρίου 2007, δεν θα κυκλοφορήσει ΚΑΜΙΑ εφημερίδα.
Την Τρίτη, 20 Φεβρουαρίου 2007, θα κυκλοφορήσουν όλες οι εκδόσεις της Δευτέρας. Και
Την Τετάρτη, 21 Φεβρουαρίου 2007, θα κυκλοφορήσουν κανονικά όλες οι εφημερίδες.
Οι υπάλληλοι των Οικονομικών Υπηρεσιών δεν θα εργαστούν την Καθαρή Δευτέρα, ενώ οι Τεχνικοί Τύπου, οι εργαζόμενοι στα Πρακτορεία και οι Εφημεριδοπώλες, θα εργαστούν ανάλογα με τις ημέρες κυκλοφορίας των εφημερίδων.

ΟΙ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ