1

Η αργία της Παναγίας είναι υποχρεωτική και για τους συντάκτες σε ιστοσελίδες

ΕΝΩΣΙΣ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ

                

Τετάρτη, 8 Αυγούστου 2018

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

          Η γιορτή της Παναγίας (15 Αυγούστου) είναι ημέρα υποχρεωτικής αργίας για τους εργαζόμενους σε όλα τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης.

          Για τον λόγο αυτό, και οι συντάκτες σε ιστοσελίδες, οι οποίοι θα εργαστούν την Τετάρτη, 15 Αυγούστου 2018, θα αμειφθούν όπως όταν εργάζονται στις αργίες.

ΟΙ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ