1

Η αργία της Πρωτομαγιάς

 

Κατά τον εορτασμό της Πρωτομαγιάς, η αργία της οποίας μετατίθεται για τη Δευτέρα 2/5/2022, οι συνάδελφοι των εφημερίδων, των ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών σταθμών, των ιστοσελίδων και του ΑΠΕ-ΜΠΕ θα εργαστούν ως εξής:

 

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ-ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ

α) Την Πέμπτη, 28/04/2022, θα κυκλοφορήσουν κανονικά όλες οι πρωινές και απογευματινές  εφημερίδες.

β) Την Παρασκευή, 29/04/2022, θα κυκλοφορήσουν οι εκδόσεις του Σαββάτου.

γ) Το Σάββατο, 30/04/2022, θα κυκλοφορήσουν όλες οι κυριακάτικες εκδόσεις.

δ) Την Κυριακή, 01/05/2022, δεν θα κυκλοφορήσει ΚΑΜΙΑ εφημερίδα.

ε) Τη Δευτέρα, 02/05/2022, θα κυκλοφορήσουν μόνο οι αθλητικές εφημερίδες.

στ) Την Τρίτη, 03/05/2022, θα κυκλοφορήσουν οι εκδόσεις της Δευτέρας.

ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΑ ΜΕΣΑ / ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ

Κατά την αργία της Δευτέρας, 02/05/2022, οι συντάκτες του ραδιοφώνου, της τηλεόρασης και των ιστοσελίδων, εφόσον περιλαμβάνονται στις καταστάσεις, θα εργαστούν σύμφωνα με τα οριζόμενα στις αντίστοιχες ΣΣΕ και τη νομοθεσία, που καθορίζουν και την αμοιβή τους για τις αργίες.

ΑΠΕ-ΜΠΕ

Κατά την αργία της Πρωτομαγιάς, οι συντάκτες του ΑΠΕ – ΜΠΕ, εφόσον περιλαμβάνονται στις καταστάσεις, θα εργαστούν και θα αμειφθούν σύμφωνα με τα οριζόμενα στην από 5.6.2019 ΣΣΕ για τους όρους εργασίας των δημοσιογράφων που απασχολούνται στο Δημόσιο, τα ΝΠΔΔ, τους ΟΤΑ και τα ΝΠΙΔ, όπως ορίζονται στο άρ. 1 του Ν. 3429/2005.

 

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ