1

Η αργία του Αγίου Πνεύματος

Η εορτή του Αγίου Πνεύματος τη Δευτέρα, 13 Ιουνίου 2022 είναι ημέρα υποχρεωτικής αργίας για τους εργαζόμενους στα ΜΜΕ.

Ως εκ τούτου, εν όψει της αργίας, οι συνάδελφοι των ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών σταθμών, των ιστοσελίδων, του ΑΠΕ-ΜΠΕ και των εφημερίδων θα εργαστούν ως εξής:

 

ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ

Κατά την αργία της Δευτέρας, 13 Ιουνίου 2022, οι συντάκτες του ραδιοφώνου, της τηλεόρασης και των ιστοσελίδων, εφόσον περιλαμβάνονται στις καταστάσεις, θα εργαστούν σύμφωνα με τα οριζόμενα στις αντίστοιχες ΣΣΕ, που καθορίζουν και την αμοιβή τους για Κυριακές και αργίες.

 

ΑΠΕ-ΜΠΕ

Στο Αθηναϊκό και Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, οι συντάκτες εφόσον περιλαμβάνονται στις καταστάσεις, τη Δευτέρα 13 Ιουνίου 2022, θα εργαστούν και θα αμειφθούν σύμφωνα με τα οριζόμενα στην από 5.6.2019 ΣΣΕ για τους όρους εργασίας των δημοσιογράφων, που απασχολούνται στο Δημόσιο, τα ΝΠΔΔ, τους ΟΤΑ και τα ΝΠΙΔ, όπως ορίζονται στο άρ. 1 του Ν. 3429/2005.

 

ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ

Κατά την εορτή του Αγίου Πνεύματος οι εφημερίδες θα κυκλοφορήσουν ως εξής:

α) Την Παρασκευή, 10/6/22 θα κυκλοφορήσουν οι εκδόσεις του Σαββάτου.

β) Το Σάββατο, 11/6/22, θα κυκλοφορήσουν οι κυριακάτικες εκδόσεις.

γ) Την Κυριακή, 12/6/22, και τη Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος, 13/6/22, δεν θα κυκλοφορήσει καμία   εφημερίδα.

δ) Την Τρίτη, 14/6/22, θα κυκλοφορήσουν οι εκδόσεις της Δευτέρας.

ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ

α) Την Κυριακή, 12/6/22, θα κυκλοφορήσουν κανονικά όλες οι αθλητικές εφημερίδες.

β) Τη Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος, 13/6/22, δεν θα κυκλοφορήσει καμία αθλητική εφημερίδα.

γ) Την Τρίτη, 14/6/22, θα κυκλοφορήσουν κανονικά όλες οι αθλητικές εφημερίδες.

 

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ