1

Η ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΚΑΛΕΙ ΣΕ ΑΚΡΟΑΣΗ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΕΣΗΕΑ