1

Η διαδικασία για τις εκλογές της 5ης Ιουλίου 2016 για την ανάδειξη νέας Εφορευτικής Επιτροπής

           ENΩΣΙΣ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ

ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ
         ———————————-

        ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αθήνα, 1η Ιουλίου 2016

 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
ΘΕΜΑ: Διαδικασία για τις εκλογές της 5ης Ιουλίου 2016

1. Θα υπάρχουν δύο (2) εκλογικά τμήματα με 2 κάλπες το κάθε ένα. Μία για την Εφορευτική Επιτροπή και μία για την έγκριση Προϋπολογισμού, Απολογισμού και παροχής εξουσιοδότησης για την υπογραφή ΣΣΕ.

Οι φάκελοι για την Εφορευτική Επιτροπή θα είναι λευκοί και για τον Προϋπολογισμό, Απολογισμό και ΣΣΕ θα είναι μπλε.

2. Μόνον ο σταυρός πριν ή μετά το όνομα του υποψηφίου χαρακτηρίζει ως έγκυρο το ψηφοδέλτιο. Ψηφοδέλτια που θα φέρουν άλλα σύμβολα, όπως παύλες, κύκλους, «ν», αστέρια, κλπ, θεωρούνται άκυρα.

3. ΣΤΑΥΡΟΙ: Κάθε ψηφοφόρος έχει δικαίωμα να βάλει:

·    Για την Εφορευτική Επιτροπή μέχρι 7 σταυρούς

·    Για το ψηφοδέλτιο Προϋπολογισμός, Απολογισμός, ΣΣΕ χρειάζεται σταυρός στην έγκριση ή την απόρριψη αντίστοιχα.

       4. Ψηφίζουν όλα τα τακτικά μέλη, που έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις (ταμειακώς εντάξει μέλη). Όσον αφορά τη συμμετοχή των μη ταμειακώς εντάξει μελών στη ψηφοφορία, παραθέτουμε τη σχετική απόφαση του Δ.Σ. της Ενώσεως:

“Το Δ.Σ., με γνώμονα τη διευκόλυνση συμμετοχής όσο το δυνατόν περισσότερων μελών στις αρχαιρεσίες της Εφορευτικής Επιτροπής, αποφασίζει ομόφωνα τα μη ταμειακώς εντάξει μέλη να αποκτήσουν δικαίωμα συμμετοχής στη Συνέλευση σύμφωνα με την απόφαση υπ’ αρίθμ:30/17-2-16, ως ακολούθως:

α. Τα άνεργα ή εν επισχέσει μέλη της ΕΣΗΕΑ, καθώς και τα μέλη που εργάζονται αλλά τους οφείλονται δεδουλευμένα μηνών, αποκτούν δικαίωμα συμμετοχής στις αρχαιρεσίες της Εφορευτικής Επιτροπής με την καταβολή του ποσού των πέντε (5) ευρώ. Λαμβάνοντας υπόψη τις δύσκολες συνθήκες, που έχουν διαμορφωθεί το ποσόν αυτό θα καταβληθεί για λογαριασμό των συναδέλφων από το Ταμείο Αλληλοβοηθείας.

β. Μέλη της ΕΣΗΕΑ, που απασχολούνται με ΔΠΥ, αποκτούν δικαίωμα συμμετοχής με την καταβολή προκαταβολής, έναντι των οφειλομένων συνδρομών, τουλάχιστον 5 ευρώ.

γ. Μέλη της ΕΣΗΕΑ που απασχολούνται σε επιχειρήσεις ΜΜΕ που δεν παρακρατούν εισφορές για την Ένωση, αποκτούν τη δυνατότητα να μετάσχουν στις αρχαιρεσίες της Εφορευτικής Επιτροπής με την καταβολή προκαταβολής, έναντι των οφειλομένων συνδρομών, τουλάχιστον 5 ευρώ.

δ. Τα μέλη της ΕΣΗΕΑ, βουλευτές ή δήμαρχοι αποκτούν την ιδιότητα του ταμειακώς εντάξει με την εφάπαξ εξόφληση του ποσού που οφείλουν από τη συνδρομή τους στην ΕΣΗΕΑ, με βάση τις αποδοχές τους από την τελευταία τους δημοσιογραφική εργασία, προκειμένου να τους δοθεί η δυνατότητα συμμετοχής στις αρχαιρεσίες της Εφορευτικής Επιτροπής (5/7).

ε. Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ έχει ήδη υπογραμμίσει τις εκ του νόμου υποχρεώσεις σε επιχειρήσεις ΜΜΕ που παρακρατούν εισφορές για την Ένωση, αλλά δεν τις αποδίδουν. Στις περιπτώσεις αυτές οι συνάδελφοι –φισσες, θεωρούνται ταμειακώς εντάξει αφού έχουν καταβάλει εισφορές. Η Ένωση θα εξαντλήσει κάθε νόμιμο μέσο για να διεκδικήσει τους πόρους που έχουν παράνομα παρακρατηθεί.

ζ. Για όσα μέλη της Ενώσεως εργάζονται στην ΕΡΤ Α.Ε. δεν θα ισχύσει η προηγούμενη απόφαση υπ’ αρίθμ:30/17-2-16, καθώς έχει αποσταλεί από τη διοίκηση της ΕΡΤ Α.Ε. κατάσταση με όσους έχουν υπογράψει την παρακράτηση της συνδρομής τους. Για όσους δεν περιλαμβάνονται στον κατάλογο θα ισχύσει η ρύθμιση για τους μη ταμειακώς εντάξει. “

Η ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ