1

Η ΔΙΑΣΩΜΑΤΕΙΑΚΗ ΓΙΑ ΤΟ “ΚΛΕΙΣΙΜΟ” ΤΟΥ ΟΙΚ. ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΥ

ΕΝΩΣΙΣ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ
ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ
ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ
ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Οι συνεργαζόμενες Ενώσεις καταγγέλλουν την ομαδική απόλυση των εργαζομένων στον “Οικονομικό Ταχυδρόμο”, που ανακοίνωσε σήμερα ο Δημοσιογραφικός Οργανισμός Λαμπράκη (ΔΟΛ) μια ημέρα μετά την (επίσημη) αναστολή της έκδοσης του ιστορικού περιοδικού.
Οι Ενώσεις δηλώνουν ότι δεν πρόκειται ν’ αποδεχθούν καμία απόλυση.
Απαιτούν την άμεση απορρόφηση στον ΔΟΛ όλων των εργαζομένων με όλα τους τα εργασιακά, μισθολογικά και ασφαλιστικά δικαιώματα.
Επισημαίνουν ότι η εξέλιξη αυτή έρχεται σε πλήρη αντίθεση με την οικονομική επιφάνεια του ΔΟΛ (εισηγμένη στο χρηματιστήριο εταιρεία), που ενώ ανακοινώνει εντυπωσιακή αύξηση των κερδών και προεξοφλεί τη διανομή μερίσματος, ταυτόχρονα προχωρεί σε απολύσεις.
Δηλώνουν επίσης ότι θα αντιδράσουν άμεσα με συντονισμένες αγωνιστικές κινητοποιήσεις.
Τη Δευτέρα συνεδριάζει για το σκοπό αυτό η Διασωματειακή Επιτροπή όλων των Συνεργαζόμενων Ενώσεων στο χώρο του Τύπου και των Μ.Μ.Ε.

ΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ