1

Η ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ

ENΩΣΙΣ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ

ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ

———————————-

ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

της Εφορευτικής Επιτροπής για τη διαδικασία

των αρχαιρεσιών της 18 ης και 19 ης Ιουνίου 2013

 

1-2. ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ

1. Οι εκλογές για την ανάδειξη των νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής της ΕΣΗΕΑ, των Πειθαρχικών Συμβουλίων, του Μορφωτικού Ιδρύματος, των εργασιακών εκπροσώπων στο Μεικτό Συμβούλιο, καθώς και για την έγκριση του οικονομικού απολογισμού χρήσης 2012 και του οικονομικού προϋπολογισμού χρήσης 2013, θα γίνουν στις 18 και 19 Ιουνίου 2013, από τις 08.00 το πρωί έως τη δύση του ηλίου (20.50’-20.50’).

2. Οι υποψηφιότητες θα υποβληθούν γραπτά προς τη Γραμματεία της Ενώσεως μέχρι την Τρίτη, 11 Ιουνίου 2013 και ώρα 14.00.Μετά την ημερομηνία και ώρα αυτή ΚΑΜΙΑ υποψηφιότητα δεν θα γίνει δεκτή. Τυχόν ενστάσεις κατά των υποψηφιοτήτων μπορούν να υποβληθούν γραπτά στη Γραμματεία της Ενώσεως μέχρι την Πέμπτη, 13 Ιουνίου 2013 και ώρα 14.00.

3. ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΟΥ ΕΚΛΕΓΕΣΘΑΙ ΕΧΟΥΝ:

Α) Για το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ: Συντάκτες που έχουν τρία (3) χρόνια συμπληρωμένα, κατά τον χρόνο υποβολής υποψηφιότητας, ως τακτικά μέλη της Ένωσης.

Β) Για της Εξελεγκτική Επιτροπή της ΕΣΗΕΑ: Συντάκτες που έχουν επτά (7) χρόνια συμπληρωμένα, κατά τον χρόνο υποβολής υποψηφιότητας, ως τακτικά μέλη της Ένωσης.

Γ) Για το Πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο: Συντάκτες που έχουν δέκα (10) χρόνια συμπληρωμένα, κατά τον χρόνο υποβολής υποψηφιότητας, ως τακτικά μέλη της Ένωσης.

Δ) Για το Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο: Συντάκτες που έχουν δεκαπέντε (15) χρόνια συμπληρωμένα, κατά τον χρόνο υποβολής υποψηφιότητας, ως τακτικά μέλη της Ένωσης.

Ε) Για τους Εκπροσώπους στο Μεικτό Συμβούλιο: α) Συντάκτες που απασχολούνται στο συγκεκριμένο μέσο για το οποίο γίνεται η εκλογή, β) κάθε συνταξιούχος συντάκτης, για εκπρόσωπος των συνταξιούχων.

ΣΤ) Για το Δ.Σ. του Μορφωτικού Ιδρύματος της Ε.Σ.Η.Ε.Α. εκλέγονται τέσσερα (4) τακτικά μέλη της Ε.Σ.Η.Ε.Α. και δύο (2) τακτικά μέλη της Ε.Σ.Η.Ε.Α. πνευματικοί άνθρωποι–μέλη αντιστοίχων με τη δραστηριότητά τους Οργανώσεων. Οι υποψήφιοι για τη δεύτερη αυτή κατηγορία θα πρέπει να προσκομίσουν μαζί με την αίτηση υποψηφιότητά τους και βεβαίωση μέλους του πνευματικού σωματείου, στο οποίο ανήκουν.

4. ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ

Κάθε υποψήφιος μαζί με την αίτηση υποβάλλει και υπεύθυνη δήλωση, ότι ασκεί το επάγγελμα του συντάκτη ή ότι είναι συνταξιούχος και ότι δεν έχει στερηθεί τα πολιτικά του δικαιώματα.

Για την εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής της ΕΣΗΕΑ, τα μέλη μπορούν να υποβάλουν υποψηφιότητα είτε ως συνδυασμοί είτε ως ξεχωριστοί υποψήφιοι.

Για την εκλογή στο Μεικτό Συμβούλιο και τα Πειθαρχικά Συμβούλια της ΕΣΗΕΑ και στο Δ.Σ. του Μορφωτικού Ιδρύματος, μόνο χωριστές υποψηφιότητες μπορούν να τεθούν. Όλοι οι υποψήφιοι κατά όργανο θα περιληφθούν σε ένα κοινό ψηφοδέλτιο, στο οποίο θα αναγραφούν με αλφαβητική σειρά.

Έντυπα υπεύθυνων δηλώσεων και αιτήσεων υποψηφιότητας, για όλα τα όργανα, υπάρχουν στη Γραμματεία.

5. ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΗΣ: Σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 28 του Καταστατικού, κάθε τακτικό μέλος μπορεί να θέσει υποψηφιότητα και να εκλεγεί μονάχα για ένα από τα όργανα της Ένωσης.

6. ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΟΥ ΕΚΛΕΓΕΣΘΑΙ:

Α) Για όλα τα όργανα:

Κάθε μέλος της Ένωσης που είναι Υπουργός, Βουλευτής, Γενικός Γραμματέας Υπουργείου, Πρέσβης ε.τ., Δήμαρχος, Πρόεδρος Κοινότητας ή διορισμένος σε οποιαδήποτε μετακλητή θέση.

Β) Ειδικά για τα Πειθαρχικά συμβούλια:

Τα μέλη που έχουν καταδικαστεί σε ατιμωτικό αδίκημα ή με την ποινή της διαγραφής.

Γ) Ειδικά για τους Εκπροσώπους:

Οι εκδότες, οι διευθυντές, οι διευθυντές σύνταξης και οι αρχισυντάκτες.

 

Η ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ