1

Η ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ENΩΣΙΣ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ
———————————
ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

 

Η Εφορευτική Επιτροπή ανακοινώνει ότι:

1. Τις αρχαιρεσίες της 25 ης και 26 ης Μαΐου 2011, καθώς και τις επαναληπτικές, για την ανάδειξη των καταστατικών οργάνων της ΕΣΗΕΑ και του ΕΔΟΕΑΠ, τις διεξάγει η ΕΣΗΕΑ δια των εκλεγμένων μελών της Εφορευτικής Επιτροπής συνεπικουρούμενων από τους δικηγόρους, που έχουν νομίμως διοριστεί από το Δ.Σ.Α.

2. Στο Καταστατικό της ΕΣΗΕΑ, αλλά και του ΕΔΟΕΑΠ πουθενά δεν προβλέπεται ότι κατά τη διάρκεια όλης της εκλογικής διαδικασίας (ψηφοφορία, διαλογή και καταμέτρηση) μπορούν να παρευρίσκονται και να παρακολουθούν τη διαδικασία μη μέλη της ΕΣΗΕΑ και μη μέλη-μέτοχοι του ΕΔΟΕΑΠ. Εξάλλου, τα μη μέλη της ΕΣΗΕΑ και τα μη μέλη-μέτοχοι του ΕΔΟΕΑΠ δεν έχουν κανένα έννομο συμφέρον να μετάσχουν καθ’ οιονδήποτε τρόπο στις αρχαιρεσίες του Σωματείου.

3. Ενδεχόμενη συμμετοχή τρίτων στη διεξαγωγή σε οποιοδήποτε στάδιο της εκλογικής διαδικασίας, μπορεί να αποτελέσει λόγο προσβολής και ακύρωσης των αρχαιρεσιών από άλλους υποψηφίους.

4. Επίσης, υπενθυμίζεται ότι οι όποιοι εκλογικοί αντιπρόσωποι δηλώνονται κατά την αρχή της εκλογικής διαδικασίας, ήτοι στην έναρξη της ψηφοφορίας.

5. ’λλωστε η παρουσία τρίτων, ακόμη και δικηγόρων, πλήττει τη σωματειακή και συνδικαλιστική αυτονομία της ΕΣΗΕΑ και την εκλεγμένη Εφορευτική Επιτροπή της, η οποία έχει την απόλυτη ευθύνη των αρχαιρεσιών, αλλά και το Δ.Σ.Α., που έχει διορίσει δικηγόρους ως δικαστικούς αντιπροσώπους.

Η ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ