1

Η ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΕΣΗΕΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ- ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΧΡΗΣΕΩΣ 2004