1

Η ΕΟΔ ΕΚΦΡΑΖΕΙ ΤΙΣ ΑΝΗΣΥΧΙΕΣ ΤΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΕΝΩΣΙΣ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΝΩΣΕΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

 ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ (20 Δεκεμβρίου 2013)

 

Η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Δημοσιογράφων (ΕΟΔ), εκφράζει σοβαρές ανησυχίες σχετικά με τις τρέχουσες εξελίξεις για την αποκατάσταση της δημόσιας υπηρεσίας ραδιοτηλεόρασης στην Ελλάδα, μετά τη βίαιη διακοπή της λειτουργίας της ΕΡΤ, στις 11 Ιουνίου, με αποτέλεσμα την απώλεια περίπου 2600 θέσεων εργασίας.

Ο Γενικός Γραμματέας της ΕΟΔ Ricardo Gutierrez, δήλωσε:
”Η μόνη πρόοδος που έχει επιτευχθεί μέχρι στιγμής είναι η σύσταση της ΔΤ, ενός προσωρινού σχήματος που έχει συσταθεί για να αντικαταστήσει την υπηρεσία της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης στην Ελλάδα. Ωστόσο, το «ενδιάμεσο» κανάλι της ΔΤ απέτυχε να ανταποκριθεί στα ευρωπαϊκά πρότυπα για τη δημόσια ραδιοτηλεόραση.”

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Συντακτών (ΠΟΕΣΥ) καταγγέλλει ότι υπάρχουν ενδείξεις πως από την 1η Ιανουαρίου 2014 το προσωρινό σχήμα της ΔΤ θα εξελιχθεί στη Νέα Ελληνική Δημόσια Ραδιοτηλεόραση ΝΕΡΙΤ χωρίς να ακολουθηθούν οι απαραίτητες διεργασίες και προδιαγραφές.

Η ΕΟΔ και οι Ενώσεις μέλη της ανησυχούν ότι το νέο κανάλι δεν θα ανταποκρίνεται στα ευρωπαϊκά πρότυπα για την πολυφωνία των Μέσων Ενημέρωσης, την ανεξάρτητη δημοσιογραφία και την υποχρέωση παροχής πανεθνικής κάλυψης για το ελληνικό κοινό.

Οι ελληνικές αρχές έχουν επίσης καταστρατηγήσει το δικαίωμα των εκατοντάδων απολυμένων δημοσιογράφων να λάβουν τις νόμιμες αποζημιώσεις που δικαιούνται εξαιτίας της κατάργησης της ΕΡΤ.

Η ΕΟΔ κάλεσε την ελληνική κυβέρνηση να εκπληρώσει την υπόσχεσή της και να σεβαστεί τα εργασιακά δικαιώματα των δημοσιογράφων της ΕΡΤ .
  Στους επόμενους μήνες, η ΕΟΔ θα εντείνει τις προσπάθειές της και θα ασκήσει κι άλλες πιέσεις ώστε να αποκατασταθούν οι υψηλές προδιαγραφές που αρμόζουν στη δημόσια ραδιοτηλεόραση στην Ελλάδα και να αποτραπούν οι παραβιάσεις των εργασιακών δικαιωμάτων των πρώην εργαζομένων της ΕΡΤ.

 

ΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ