1

Η ΕΣΗΕΑ διεκδικεί την επαναπρόσληψη του συναδέλφου Διαμαντή Σεϊτανίδη στην “ΕΣΤΙΑ της Κυριακής”

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ διαμαρτύρεται έντονα για την αιφνιδιαστική και αναίτια απόλυση του Διαμαντή Σεϊτανίδη από την εφημερίδα «ΕΣΤΙΑ της Κυριακής» και διεκδικεί την επαναπρόσληψή του.

Ο συνάδελφος είχε κληθεί το 2021 να αναλάβει τη Διεύθυνση Σύνταξης της εφημερίδας και συνέβαλε στην εδραίωσή της, εγκαταλείποντας την προηγούμενη εργασιακή του θέση.

Η απομάκρυνσή του κρίνεται καταχρηστική καθώς ελλείψει επαρκούς  αιτιολόγησης, προκαλεί υπόνοιες ότι σχετίζεται με προσωπικές απόψεις που εξέφρασε δημοσίως και φαίνεται ότι ενόχλησαν την εργοδοσία.

Το Δ.Σ. της ΕΣΗΕΑ υπερασπίζεται το δικαίωμα στην εργασία, την  ενημέρωση και την ελεύθερη έκφραση των δημοσιογράφων και θα στηρίξει τον συνάδελφο με κάθε πρόσφορο μέσο.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ