1

Η ΕΣΗΕΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΤΩΝ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΤΗΣ ΑΠΕΡΓΙΑΣ

Ορισμένες εφημερίδες και ραδιοτηλεοπτικοί σταθμοί, θεωρώντας τους δημοσιογράφους ως ανελαστικό στοιχείο του κόστους παραγωγής και αναλώσιμο είδος, κοστολόγησαν και κατακράτησαν το ημερομίσθιο της απεργίας υπολογίζοντάς το στο 1,2/25 του μηνιαίου μισθού με την δικαιολογία ότι το ημερομίσθιο προσαυξάνεται με τις αποδοχές της 6ης ημέρας που ο δημοσιογράφος δεν εργάζεται.
Έτσι, όμως, εκτός από τη μείωση των αποδοχών, η εργοδοσία προχωρεί κατά τρόπο ανεπίτρεπτο σε μία κοστολόγηση των ημερών της απεργίας, διατυπώνοντας έτσι μια έμμεση απειλή κατά της άσκησης του συνταγματικά κατοχυρωμένου δικαιώματος της απεργίας.
Το Διοικητικό Συμβούλιο διαμαρτύρεται έντονα για την ενέργεια αυτή της εργοδοσίας και την καλεί να επιστρέψει στους δημοσιογράφους ό,τι παράνομα αφήρεσε από το εισόδημά τους. Σε διαφορετική περίπτωση η Ένωση θα προχωρήσει και θα εξαντλήσει κάθε νόμιμο μέσο που έχει στη διάθεσή της για να επιστραφούν τα χρήματα αυτά στους νόμιμους δικαιούχους τους, τους εργαζομένους.