1

Η ΕΣΗΕΑ ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΕΙ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΚΕΚ ΓΙΑ ΑΘΕΜΙΤΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ καταγγέλλει με τον πιο έντονο τρόπο την απόπειρα υπονόμευσης, εκ μέρους ιδιωτικών ΚΕΚ, επιλογής ανέργων συναδέλφων που πληρούν τις προϋποθέσεις κατάρτισης και επιμόρφωσής τους για την επανένταξή τους στην αγορά εργασίας.

Ήδη στα συγκεκριμένα Κ.Ε.Κ. εστάλησαν εξώδικες διαμαρτυρίες με τις οποίες επισημαίνονται εκτός των άλλων και ευθύνες για παραβίαση του νόμου περί προσωπικών δεδομένων.

Το Δ.Σ. καλεί τα μέλη της Ένωσης, που ενδιαφέρονται για συγκεκριμένο πρόγραμμα, να απευθύνονται στο Γραφείο Υποστήριξης Ανέργων και Υλοποίησης προγραμμάτων της ΕΣΗΕΑ, Ακαδημίας 20, Κα Βέρα Ζερβακάκη (τηλ. 210-3675402 & 210-3675505).

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ