1

Η ΕΣΗΕΑ ΜΕ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΤΑ ΚΟΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΕΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟΝ ΤΥΠΟ

Με μία ψυχρή ανακοίνωση πέντε γραμμών, οι εκδοτικές επιχειρήσεις Γ. ΤΡΑΓΚΑΣ Α.Ε., ανήγγειλαν την από 17 Ιουνίου 2006 διακοπή της έκδοσης της εφημερίδας “Η ΧΩΡΑ”.
Μετά το κλείσιμο των εφημερίδων “Η ΑΠΟΦΑΣΗ” και “PRESS TIME” ακολουθεί το κλείσιμο της εφημ. “Η ΧΩΡΑ”, ενώ αβέβαιη είναι και η συνέχιση της έκδοσης του φύλλου της “ΧΩΡΑΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ”. Έτσι στη στρατιά των ανέργων προστίθενται και οι συνάδελφοι της εφημ. “Η ΧΩΡΑ”.
Όλη αυτή η κατάσταση, σε συνδυασμό με την καθυστέρηση καταβολής δεδουλευμένων αποδοχών, την απορρύθμιση των εργασιακών σχέσεων, την πλημμελή εφαρμογή των ΣΣΕ, είναι αποτέλεσμα της ανέλεγκτης εισόδου στο χώρο του Τύπου διαφόρων “επιχειρηματιών”, της έλλειψης διαφάνειας του ιδιοκτησιακού καθεστώτος και της απουσίας κάθε εγγύησης βιωσιμότητας και διασφάλισης των εργασιακών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων της νεόκοπης εργοδοσίας.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ κατήγγειλε στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, την Κυβέρνηση και τα κόμματα την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί στον Τύπο και ζήτησε να αναλάβει ο καθένας τις ευθύνες του.
Δηλώνει δε προς κάθε κατεύθυνση, με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο, ότι θα αγωνιστεί για να μην χρησιμεύσει η ελευθερία του λόγου και το δικαίωμα στην ενημέρωση ως άλλοθι για την άσκηση πίεσης προς το σκοπό της επίτευξης άλλων επιχειρηματικών στόχων και σκοπών.