1

Η ΕΣΗΕΑ στηρίζει τα μέλη της που επλήγησαν από τις καταστροφικές πυρκαγιές της Αττικής

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ, ως μία πρώτη κίνηση στήριξης προς τα μέλη της Ενώσεως, τα οποία διέμεναν μόνιμα στις πληγείσες από τις καταστροφικές πυρκαγιές της Αττικής περιοχές, αποφάσισε τα εξής:

  • Την καταβολή εφάπαξ ποσού 400 ευρώ σε κάθε μέλος, του οποίου η κατοικία υπέστη σοβαρές ζημιές, προσαυξημένο κατά 100 ευρώ για κάθε ανήλικο τέκνο.
  • Την καταβολή εφάπαξ ποσού 200 ευρώ για κάθε μέλος του οποίου η κινητή περιουσία, αυτοκίνητο κ.λ.π., υπέστη σοβαρές ζημιές.
  • Το «πάγωμα» έως την 1/1/2019 της πληρωμής οφειλών τους από συνδρομές και εν συνεχεία τη δυνατότητα ρύθμισης τους σε, έως 36, άτοκες δόσεις, καθώς και την απαλλαγή τους από το εκτυπωτικό τέλος των 5 ευρώ για την έκδοση της νέας ταυτότητας.

Για την καταβολή της ενίσχυσης αυτής οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν σχετική αίτηση, η οποία θα συνοδεύεται από σχετικό πιστοποιητικό δημόσιας αρχής για τις απώλειες (Επικοινωνία: κυρία Ρωξάνη Πέτρου, προϊσταμένη Λογιστηρίου, τηλ. 210-3675512 email: arogi@esiea.gr)

Το Διοικητικό Συμβούλιο, αφού ολοκληρωθεί η καταγραφή των ζημιών, θα εξετάσει το ενδεχόμενο επιπλέον στήριξης, αναλόγως της κατάστασης κάθε μέλους ξεχωριστά.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ