1

Η ΕΣΗΕΑ στηρίζει τις αγωγές των συνταξιούχων και αναλαμβάνει τα δικαστικά έξοδα

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ, έπειτα από εισήγηση των εκπροσώπων των συνταξιούχων στο Μεικτό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ και για την εξυπηρέτηση των συναδέλφων συνταξιούχων, κατά τη σημερινή συνεδρίασή του, αποφάσισε τα εξής:

α) Όσοι συνταξιούχοι επιθυμούν να καταθέσουν αγωγή προκειμένου να διεκδικήσουν την επιστροφή των καταργηθέντων Δώρων Εορτών, Επιδομάτων Αδείας και των περικοπών, που υπέστησαν στις συντάξεις τους, καλούνται να προσέλθουν από την Πέμπτη 23 Μαΐου 2019 στα γραφεία της ΕΣΗΕΑ (Ακαδημίας 20, 3ος όροφος, γραφείο Συνταξιούχων, το οποίο έως την λήξη της προθεσμίας παραλαβής των αιτήσεων θα λειτουργεί αποκλειστικά για αυτόν τον σκοπό), από τις 10 π.μ. έως τις 4 μ.μ., προκειμένου να συμπληρώσουν και να καταθέσουν τα απαραίτητα έγγραφα:Έντυπο- Ενημερωτικό Σημείωμα (επισυνάπτεται), Εξουσιοδότηση προς τους Δικηγόρους και Σύμβαση εντολής-εργολαβικό δίκης.

Η προθεσμία για την κατάθεση – παραλαβή των εγγράφων λήγει την Δευτέρα 3 Ιουνίου 2019 στις 4 μ.μ.

β) Τις αγωγές έχουν αναλάβει να καταθέσουν για λογαριασμό των συνταξιούχων τρία (3) δικηγορικά γραφεία και τα έξοδα για την κατάθεση των αγωγών θα καταβάλει η ΕΣΗΕΑ.

Επισημαίνεται ότι όσοι συνάδελφοι συνταξιούχοι έχουν καταθέσει ήδη αγωγή δεν μπορούν να καταθέσουν καινούργια.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

Έντυπο- Ενημερωτικό Σημείωμα