1

Η ΕΣΗΕΑ ZHTHΣΕ ΑΠΟ ΤΟ ΕΣΡ ΕΠΑΝΑΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 6/16-2-04

Με πρωτοβουλία του Προέδρου της ΕΣΗΕΑ Μανώλη Μαθιουδάκη συνεδρίασε εκτάκτως, αργά το απόγευμα το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ, προκειμένου να συζητηθεί η οδηγία του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης (Α.Π. 6/16-2-04).
Στη συνεδρίαση, που πήραν μέρος ο Β’ Αντιπρόεδρος Π. Ράμμος, ο Ταμίας Δ. Τσαλαπάτης και τα μέλη του Δ.Σ. Κ. Μπετινάκης, Δ. Τρίμης και Φ. Πετραλιά αποφασίστηκε ομοφώνως η διατύπωση της ακόλουθης επιστολής, που απεστάλη στον Πρόεδρο και τα μέλη του Δ.Σ. του ΕΣΡ.

“Προς
τον Πρόεδρο
και τα μέλη του Δ.Σ.
του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης

Κύριε Πρόεδρε,
Η ΕΣΗΕΑ, όπως είχε υποχρέωση, εγκαίρως είχε επισημάνει την επιχειρούμενη από τη δημόσια και ιδιωτική ραδιοτηλεόραση μονόπλευρη παρουσίαση των θέσεων και απόψεων συγκεκριμένων κομμάτων και της με αυτόν τον τρόπο παραβίασης της συνταγματικής επιταγής της αντικειμενικής και με ίσους όρους πληροφόρησης των πολιτών.
Για το λόγο αυτό, το Δ.Σ. της ΕΣΗΕΑ, εκφράζει την ικανοποίηση του για την αμεσότητα και την ουσία της παρέμβασης, με τη σχετική οδηγία που διατυπώθηκε από το ΕΣΡ (Α.Π.6/16-2-2004).
Αισθάνεται, όμως, την υποχρέωση να επισημάνει ότι τα όσα αναφέρονται στο σημείο 5 της Οδηγίας και ειδικά τα σχετικά με τα δελτία ειδήσεων ενδέχεται να δημιουργήσουν ανεπιθύμητους συνειρμούς και να παραπέμψουν σε πρακτικές που δεν νομίζουμε ότι συνάδουν με τους σκοπούς και τις αρχές που διέπουν την ίδρυση και λειτουργία του ΕΣΡ και γι’ αυτό χρήζουν επαναδιατύπωσης”.