1

Η ΕΣΗΕΑ ΖΗΤΕΙ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ Ν.3730/08 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΩΝ ΚΑΠΝΙΖΟΝΤΩΝ

To Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ διαπιστώνει ότι, μετά την επιβολή της απαγόρευσης του καπνίσματος στους κλειστούς ή στεγασμένους εργασιακούς χώρους, πολλές επιχειρήσεις ΜΜΕ δεν έχουν δημιουργήσει χώρους καπνιζόντων, με συνέπεια οι δημοσιογράφοι και εν γένει το προσωπικό να υποχρεούται να βγαίνει και να καπνίζει έξω στο δρόμο, παρ’ όλο που τόσο με το νόμο (άρθρο 3 ν. 3730/08), όσο και με την επακολουθήσασα σε εκτέλεση αυτού υπουργική απόφαση, προβλέπεται η δημιουργία χώρου καπνιζόντων εντός της επιχείρησης.

Η παράλειψη αυτή προσβάλλει τους εργαζόμενους, εφόσον δε ο νόμος προβλέπει τη δημιουργία χώρων καπνιζόντων, δεν υπάρχει καμία δικαιολογία μη εφαρμογής της διάταξης αυτής.

Πιστεύουμε ότι η εργοδοσία θα ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της δημιουργώντας, όπως ο νόμος ορίζει, ξεχωριστό χώρο καπνιζόντων, ώστε να πάψει η απαράδεκτη αυτή κατάσταση και η προσβολή των συναδέλφων, που υποχρεούνται να καπνίζουν έξω στο δρόμο, ως αποσυνάδελφοι και τιμωρούμενοι.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ