1

Η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή επιθυμεί τη συμμετοχή ενός Έλληνα δημοσιογράφου σε σεμινάριο στις Βρυξέλλες

Δ Ε Λ Τ Ι Ο   Τ Υ Π Ο Υ 

Η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (ΕΟΚΕ) επιθυμεί τη συμμετοχή ενός Έλληνα δημοσιογράφου σε σεμινάριο που διοργανώνεται για δημοσιογράφους και συμπίπτει με τη σύγκληση της ολομέλειας της ΕΟΚΕ και την απονομή του Βραβείου της Κοινωνίας των Πολιτών για το 2017, στις Βρυξέλλες από 6 έως 7 Δεκεμβρίου 2017. Ο δημοσιογράφος που θα θελήσει να συμμετάσχει πρέπει να στείλει την αίτηση συμμετοχής έως τις 27 Νοεμβρίου στην ηλεκτρονική διεύθυνση caroline.deketele@gopacom.eu. Τα έξοδα ταξιδιού και διαμονής καλύπτονται. Για τη συμμετοχή οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να απευθυνθούν στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/Press_Seminar_Civil_Society_Prize_EESC

Η ΕΟΚΕ είναι η φωνή των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών στην Ευρώπη. Οι 350 οργανώσεις μέλη της επιτροπής με τη γνώση που έχουν από τη δράση τους, στηρίζουν τους υπεύθυνους, οι οποίοι στην Ευρώπη  λαμβάνουν αποφάσεις  και διασφαλίζουν ότι οι πολιτικές και η νομοθεσία που εφαρμόζει η Ε.Ε. αντανακλούν την οικονομική και κοινωνική πραγματικότητα που αντιμετωπίζουν οι ευρωπαίοι πολίτες. Η ΕΟΚΕ απαρτίζεται από τρεις Ομάδες στις οποίες εκπροσωπούνται Εργοδότες, Εργαζόμενοι και Ιδιαίτερα Συμφέροντα.

Την Τετάρτη, 6 Δεκεμβρίου 2017, πριν την ολομέλεια  η οποία συγκαλείται από  2μμ εως 6μμ, οι δημοσιογράφοι θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν μια ενημερωτική, συνεδρίαση στην οποία θα παρουσιαστεί το έργο της ΕΟΚΕ και η συμβολή των μελών της επιτροπής  στην καθημερινή ζωή όλων των ευρωπαίων πολιτών

Η δεύτερη μέρα της διοργάνωσης Πέμπτη, 7 Δεκεμβρίου 2017, αρχίζει με συνάντηση των συμμετεχόντων με τους προέδρους των ομάδων της ΕΟΚΕ. Οι δημοσιογράφοι θα ενημερωθούν για το Βραβείο της Κοινωνίας των Πολιτών, θα συναντηθούν με τους υποψηφίους για το φετινό βραβείο και θα έχουν την ευκαιρία να πάρουν συνεντεύξεις. Θα ακολουθήσει η τελετή απονομής του βραβείου, που έχει σκοπό την επιβράβευση της δράσης των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών και των ατόμων που συνέβαλαν σημαντικά στην προώθηση της ευρωπαϊκής ταυτότητας και ολοκλήρωσης.  Υποψηφιότητες για το βραβείο που συνοδεύεται από 50.000ευρώ, υποβάλλονται μόνο από οργανώσεις που είναι επίσημα εγγεγραμμένες στην Ευρωπαϊκή Ένωση και δραστηριοποιούνται σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο στην Ε.Ε.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ