1

Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΑΠΕΡΓΙΑ ΣΤΟ FLASH ΑΝΕΣΤΑΛΗ

ΕΝΩΣΙΣ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ
ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ
ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑΣ

Ύστερα από την καταβολή των οφειλομένων δεδουλευμένων αποδοχών των εργαζομένων συντακτών, υπαλλήλων και τεχνικών του Ρ/Σ «FLASH» και του διαδικτυακού τόπου «FLASH.GR», αναστέλλεται η προγραμματισμένη για σήμερα Παρασκευή 16 Δεκεμβρίου 2005, 24ωρη απεργία.

ΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΤΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ