1

Η ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΥΣ ΤΗΣ ΕΡΤ

ΕΝΩΣΙΣ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ
ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ
ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ
ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΛΙΘΟΓΡΑΦΩΝ
ΕΝΩΣΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΠΩΛΩΝ ΑΘΗΝΩΝ
ΕΝΩΣΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΠΩΛΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ
ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

 

Πέμπτη, 10 Μαρτίου 2005

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Στη σημερινή συνεδρίασή της η Συντονιστική Επιτροπή των συνεργαζομένων Ενώσεων στο χώρο του Τύπου, μεταξύ άλλων, ασχολήθηκε με το θέμα των συμβασιούχων της ΕΡΤ Α.Ε. που τελούν, χρόνια τώρα, κάτω από ένα απαράδεκτο καθεστώς ομηρίας.
Η Συντονιστική Επιτροπή ομόφωνα διακηρύσσει την αμετάκλητη και πάγια θέση της να στηρίξει τις διεκδικήσεις των δημοσιογραφικών Ενώσεων που συνίστανται στην αποκατάσταση όλων των συμβασιούχων με τη σύναψη συμβάσεων εργασίας αορίστου χρόνου χωρίς εξαιρέσεις.
Η Συντονιστική Επιτροπή που εκφράζει όλους τους εργαζόμενους στο χώρο του Τύπου και των ΜΜΕ στηρίζει και συμπαρίσταται στις αγωνιστικές κινητοποιήσεις των δημοσιογραφικών Ενώσεων.

ΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΤΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ