1

Και με e-mail οι αιτήσεις στο ΕΤΑΠ-ΜΜΕ για την αναγνώριση της στρατιωτικής θητείας

Ε Π Ε Ι Γ Ο Υ Σ Α    Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους ασφαλισμένους, που επιθυμούν να επωφεληθούν από την εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας περί αναγνώρισης της στρατιωτικής τους θητείας (βλ. προηγούμενη σχετική σημερινή ανακοίνωση της Ενώσεως), ότι το ΕΤΑΠ-ΜΜΕ λόγω των πιεστικών προθεσμιών για την υποβολή των αιτήσεων, θα δεχτεί τις αιτήσεις και ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: dkapri@etapmme.gov.gr.

 

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ