1

ΚΑΛΕΣΜΑ

Συνάδελφοι,

Συμμετέχουμε στην απεργία της Γ.Σ.Σ.Ε. με 5ωρη Στάση Εργασίας σε όλα τα Μέσα στις 7 Δεκεμβρίου 2000, από τις 10.000 έως τις 15.000.

“Με την 5ωρη αυτή στάση εργασίας οι δημοσιογράφοι ξεκινούν αποφασιστικά την αγωνιστική διεκδίκηση των εργασιακών και ασφαλιστικών αιτημάτων τους”.

“Διεκδικούμε την υπογραφή ικανοποιητικών Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας”.

ΟΛΟΙ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΩΣ.

ΠΡΟΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ Π.Ο.Ε.ΣΥ. & Ε.Σ.Η.Ε.Α. 11.00 ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ.