1

Καταγγέλλουμε την εργοδοσία της ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ μετά τον καταιγισμό απολύσεων συναδέλφων μας δημοσιογράφων, τεχνικών, σκιτσογράφων και φωτορεπόρτερ στα «ΝΕΑ» και το «ΒΗΜΑ» ζήτησε τριμερή συμφιλιωτική σύσκεψη ενώπιον του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Εργασίας με σκοπό να ανακληθούν οι απολύσεις και να δεσμευθεί η εργοδοτική πλευρά για την διατήρηση των υφισταμένων συμβάσεων εργασίας. Αντ’ αυτού η  εργοδοσία ζήτησε την αναβολή της προγραμματισμένης συνάντησης δύο φορές εντελώς παρελκυστικά και εν τέλει, την τρίτη φορά, παρουσίασε υπόμνημα (!), στο οποίο αναφέρει ότι «εφαρμόζει ό,τι ορίζει ο νόμος για τις απολύσεις».

Όπως γίνεται αντιληπτό η ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ του Β. Μαρινάκη απέφυγε να απαντήσει στο βασικό θέμα της τριμερούς συνάντησης σχετικά με τις απολύσεις εργαζομένων που υπερβαίνουν πλέον τις είκοσι εννέα και  πραγματοποιήθηκαν καταχρηστικά πριν την συμπλήρωση ενός έτους από την πρόσληψη τους, προκειμένου να μην καταβληθεί η νόμιμη αποζημίωσή τους.  Αντί να δώσει εξηγήσεις για τις απολύσεις και το μέλλον των εργασιακών σχέσεων στην επιχείρηση,  αναλίσκεται σε γενικές αναφορές περί τήρησης της εργατικής νομοθεσίας από μέρους της απαξιώνοντας την διαδικασία ενώπιον του Γ.Γ. Του Υπουργείου Εργασίας. Για τους λόγους που προαναφέραμε, καταγγέλλουμε την εργοδοσία της ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ, που εκδίδει τις δυο ιστορικές εφημερίδες, και δηλώνουμε ότι θα προασπίσουμε με κάθε μέσο τα συμφέροντα και τα εργασιακά δικαιώματα των εργαζομένων.

Υπενθυμίζουμε ότι η επανέκδοση των εφημερίδων έγινε με συγκεκριμένο αριθμό εργαζομένων. Στο διάστημα που μεσολάβησε οι οικονομικές συνθήκες της χώρας παρέμειναν σταθερές. Δεν υπάρχει, επομένως, ουδεμία δικαιολογία για τις απολύσεις που πραγματοποιήθηκαν και οι οποίες έχουν διαταράξει το εργασιακό κλίμα. Οι εργαζόμενοι δεν μπορούν να εργάζονται κάτω από τη δαμόκλειο σπάθη της αναίτιας απόλυσης. Η ιδιοκτησία των εφημερίδων «ΒΗΜΑ» και «ΝΕΑ» οφείλει πρωτίστως να αποκαταστήσει την εμπιστοσύνη των ταλαιπωρημένων, από την κατάρρευση του πρώην ΔΟΛ, συναδέλφων  και να δεσμευτεί ουσιωδώς αυτή τη φορά για τη διατήρηση όλων των υφισταμένων θέσεων εργασίας.

 ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ