1

Καταγγέλλουμε τον Όμιλο EMEA MEDIA

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ καταγγέλλει τον Όμιλο «Emea Media» για τις εργασιακές συνθήκες που επικρατούν αλλά και τις πρόσφατες απολύσεις συναδέλφων.

Στην  «Emea Media» παραβιάζονται συστηματικά τα ωράρια εργασίας, οι δημοσιογράφοι εργάζονται κάτω από πιεστικές συνθήκες και υπαμείβονται.

Το Δ.Σ. θα προσφύγει στην Επιθεώρηση Εργασίας για τις συνθήκες που επικρατούν, τις άδικες απολύσεις και θα σταθεί δίπλα στους συναδέλφους με κάθε τρόπο.

 

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ