1

Πρόεδρος-Αντιπρόεδροι

Άρθρο 14

1. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου:

α) Εκπροσωπεί την Ένωση στα δικαστήρια γενικά, στις διοικητικές και άλλες αρχές, καθώς και σε κάθε τρίτο.

β) Καλεί σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο, το Μικτό Συμβούλιο και την Απεργιακή Επιτροπή.

γ) Υπογράφει με τον Γενικό Γραμματέα τα έγγραφα της Ενώσεως και με τον Ταμία τις αποδείξεις και τα εντάλματα πληρωμής και εισπράξεως.

2. Αν ο Πρόεδρος απουσιάζει, τον αναπληρώνει ο Α’ Αντιπρόεδρος. Κι αν απουσιάζει κι αυτός, ο Β’ Αντιπρόεδρος. Αν απουσιάζουν και οι τρεις, το Δ.Σ. ορίζει με μυστική ψηφοφορία αναπληρωτή του Προέδρου ένα σύμβουλο.

3. Ο Β’ Αντιπρόεδρος, σε συνεργασία με τον Ταμία, έχει την εποπτεία στις κτιριακές εγκαταστάσεις, στο Μουσείο, στη Βιβλιοθήκη, στη Λέσχη και σ’ όλους τους λειτουργικούς χώρους της Ενώσεως.