1

Το ιστορικό της αναθεωρήσεως 1978

Η ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ 1978

Η ανάγκη αναμορφώσεως του Καταστατικού της Ενώσεως του 1973, που είχε προσαρμοσθεί στο δικτατορικό ν.δ. 1004/1971 «Περί Δημοσιογραφικού Επαγγέλματος» αποτέλεσε γενικό αίτημα που προβλήθηκε στις πρώτες μεταδικτατορικές μας Συνελεύσεις. Το Δ.Σ. της Ε.Σ.Η.Ε.Α. της περιόδου 1975-1976 όρισε επιτροπή για τη μελέτη του θέματος, αλλά το έργο της δεν προχώρησε.

Η νέα διοίκηση της Ενώσεως, που προήλθε από τις εκλογές του καλοκαιριού του 1976 (Πρόεδρος Γ. Ν. Αναστασόπουλος, Αντιπρόεδρος Γ. Ρωμαίος, Γεν. Γραμματεύς Γ. Κάλλιστρος, Ταμίας Ν. Καραντηνός και Σύμβουλοι Γ. Καράγιωργας, Α. Κορόβηλας, Β. Κοραχάης, Α. Καρρέρ και Ο. Ζούλας), αποφάσισε να αναλάβουν τη σχετική προεργασία τα μέλη του Δ.Σ.

Πέντε εισηγήσεις για τις διατάξεις του Καταστατικού, που έπρεπε να αναθεωρηθούν, υποβλήθηκαν στο Δ.Σ. μέχρι τέλους Ιανουαρίου του 1978 και εστάλησαν στα μέλη του Μικτού Συμβουλίου το Μάρτιο. Παράλληλα, τυπώθηκαν και οι προτάσεις, που είχαν υποβάλει στη διοίκηση συνάδελφοι. Ολοκληρωμένο προσχέδιο νέου Καταστατικού, που κατάρτισε το Δ.Σ., διανεμήθηκε στις αρχές Απριλίου στα μέλη του Μικτού Συμβουλίου, που το συζήτησαν επί ένα μήνα. Στις 23, 24, 25 και 26 Μαΐου 1978 οι προτάσεις για την αναθεώρηση του Καταστατικού εξετάσθηκαν από τη Γενική Συνέλευση. Στις 2 Ιουνίου, η Συνέλευση ενέκρινε το τελικό Σχέδιο που υπέβαλε το Δ.Σ., με την απαιτούμενη πλειοψηφία των τριών τετάρτων. (Ψήφισαν 536 και τα έγκυρα ψηφοδέλτια ήταν 498). Το Σχέδιο του Δ.Σ. εγκρίθηκε από 421 συναδέλφους και καταψηφίσθηκε από 77.

Από τις 90 προτάσεις των μελών της Ενώσεως, που τέθηκαν επίσης παράλληλα σε ψηφοφορία, καμιά δεν συγκέντρωσε την πλειοψηφία των τριών τετάρτων.

Το Δ.Σ. της Ε.Σ.Η.Ε.Α., που εξελέγη στις αρχαιρεσίες του Ιουνίου 1978 (Πρόεδρος Γ.Ν. Αναστασόπουλος, Αντιπρόεδρος Γ. Κάλλιστρος, Γεν. Γραμματεύς Γ. Καράγιωργας, Ταμίας Ν. Καραντηνός και Σύμβουλοι Β. Κοραχάης, Δ. Γκλαβάς, Μ. Χωριανόπουλος, Δ. Κοκκινάκης και Ο. Ζούλας), υπέβαλε αμέσως το Σχέδιο που εγκρίθηκε στο Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών για επικύρωση. Το Πρωτοδικείο ενέκρινε την αναμόρφωση με την υπ’ αριθμ. 3203/1978 απόφασή του και από τις 14 Μαρτίου 1979, το νέο Καταστατικό της Ενώσεως ετέθη εν ισχύϊ.