1

ΚΛΙΜΑΚΩΣΗ ΤΩΝ ΑΠΕΡΓΙΑΚΩΝ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΣΤΟΝ Ρ/Σ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Τα Διοικητικά Συμβούλια ΕΣΗΕΑ και ΕΤΕΡ είναι αποφασισμένα να κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους προκειμένου να εφαρμοσθούν οι Συλλογικές Συμβάσεις ΕΣΗΕΑ – ΕΙΙΡΑ και ΕΤΕΡ – ΕΙΙΡΑ, τις οποίες συστηματικά αρνείται να εφαρμόσει η Διοίκηση του Ρ/Σ Εκκλησία της Ελλάδος.
Συγκεκριμένα στις 22/1/2003, έπειτα από κοινή καταγγελία των ΕΣΗΕΑ και ΕΤΕΡ, διεξήχθη έλεγχος του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας (ΣΕΠΕ), όπου εκτός των πολλών παραβιάσεων της Εργατικής Νομοθεσίας διαπιστώθηκε και μη εφαρμογή των Σ.Σ.Ε. Το ΣΕΠΕ επέβαλλε πρόστιμο 14.000 Ευρώ και έπειτα από δεύτερη καταγγελία που ακολούθησε νέο πρόστιμο 8.804 Ευρώ.
Σε απαντητικό της υπόμνημα η Διοίκηση του Ρ/Σ Εκκλησία της Ελλάδος υποστηρίζει ότι είναι ΝΠΔΔ, δεν υποχρεούται να εφαρμόζει τη Σ.Σ.Ε. και οι εργαζόμενοι χαρακτηρίζονται ως εθελοντές. Κάτι τέτοιο είναι απολύτως ανακριβές καθώς η μισθοδοσία γίνεται από το Επικοινωνιακό και Μορφωτικό Ίδρυμα της Εκκλησίας της Ελλάδος, το οποίο είναι ΝΠΙΔ.
Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Ρ/Σ Εκκλησία της Ελλάδος είναι μέλος της ΕΙΙΡΑ, η οποία έχει συνυπογράψει τις δύο Σ.Σ.Ε. με την ΕΣΗΕΑ και με την ΕΤΕΡ, που έχουν κηρυχθεί υποχρεωτικές. Εξάλλου, και τα ΝΠΔΔ έχουν υποχρέωση να εφαρμόζουν τις Σ.Σ.Ε. σύμφωνα με το Ν.2328, άρθρο 1-εδάφιο 23.
Δηλώνουμε για άλλη μια φορά ότι δεν θα επιτρέψουμε την έλευση ενός νέου Μεσαίωνα στις εργασιακές σχέσεις και θα σταθούμε σθεναρά στο πλάι των εργαζομένων, που παλεύουν για εφαρμογή των Σ.Σ.Ε. και για ανθρώπινες συνθήκες εργασίας.