1

ΚΟΙΝΕΣ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΣΗΕΑ – ΕΣΚ

Τα Διοικητικά Συμβούλια της Ένωσης Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών και της Ένωσης Συντακτών Κύπρου είχαν στις 31 Οκτωβρίου 2003 στη Λευκωσία αναλυτικές και πολύ παραγωγικές συνομιλίες, που επικεντρώθηκαν στα πιεστικά εργασιακά και άλλα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος και σε τρόπους περαιτέρω συνεργασίας και σύσφιγξης των σχέσεών τους.

Μέσα από την ανταλλαγή απόψεων, αποφασίστηκε να προωθηθούν κοινές διεκδικήσεις και δράσεις σε τομείς, όπου αυτό είναι δυνατό, καθώς και από κοινού εκδηλώσεις για επαγγελματική επιμόρφωση, αλλά και στο πλαίσιο μιας ευρύτερης κοινωνικής και πολιτιστικής παρέμβασης του Τύπου.

Έχοντας υπόψη τα πιεστικά εργασιακά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι δημοσιογράφοι τόσο στην Κύπρο όσο και στην Ελλάδα, τις απολύσεις, την παραβίαση των συλλογικών συμβάσεων, το φαινόμενο της υπενοικίασης δημοσιογράφων (στην Ελλάδα), την άρνηση των πλείστων εργοδοτών στα κυπριακά ιδιωτικά τηλεοπτικά κανάλια να διαπραγματευθούν συλλογική σύμβαση με την ΕΣΚ, και δεδομένης της σχέσης τους με τα αντίστοιχα της Ελλάδας, αποφασίστηκε η περαιτέρω συζήτηση τρόπων κοινής δράσης.

Η ΕΣΗΕΑ και η ΕΣΚ καλούν όλους τους ιδιοκτήτες Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Σταθμών να σεβαστούν τα επαγγελματικά και συνδικαλιστικά δικαιώματα των δημοσιογράφων και να ρυθμίσουν τους όρους απασχόλησης τους με Συλλογικής Σύμβαση Εργασίας. Αξιώνουν επίσης κατοχύρωση των πνευματικών δικαιωμάτων των Ελλαδιτών δημοσιογράφων, των οποίων η εργασία χρησιμοποιείται από τα κυπριακά κανάλια, και των Κυπρίων δημοσιογράφων των οποίων η εργασία χρησιμοποιείται από Μ.Μ.Ε. στην Ελλάδα.

Οι δύο Ενώσεις αποφάσισαν να εξετάσουν τα προβλήματα των ανταποκριτών κυπριακών και ελλαδικών Μ.Μ.Ε. στην Αθήνα και στη Λευκωσία και να προβούν σε παρέμβαση για βελτίωση των όρων απασχόλησής τους. Οι Διοικήσεις της ΕΣΗΕΑ και της ΕΣΚ υπεγράμμισαν την πρόθεση τους να προβούν και σε από κοινού κινητοποιήσεις για διασφάλιση των δικαιωμάτων των μελών τους. Γενικότερα θα εντατικοποιηθεί η αλληλοενημέρωση για συγκεκριμένα προβλήματα και θα γίνονται ενέργειες και διαβήματα συμπαράστασης της μιας πλευράς προς την άλλη.

Αποφασίστηκε η μελέτη από κοινού της διοργάνωσης σεμιναρίων επαγγελματικής επιμόρφωσης στη Λευκωσία και την Αθήνα με διαπρεπείς λέκτορες. Παράλληλα θα μελετηθεί η δυνατότητα από κοινού διοργάνωσης Ημερίδας με θέμα σχετιζόμενο με τη δημοσιογραφική δεοντολογία.
Αποφασίστηκε η από κοινού διοργάνωση ετήσιας εκδήλωσης προς τιμή κορυφαίας πνευματικής φυσιογνωμίας του κυπριακού και του ελλαδικού χώρου. Ως πρώτη τέτοια προσωπικότητα θα τιμηθεί ο κορυφαίος Κύπριος ποιητής-λογοτέχνης και δημοσιογράφος Κώστας Μόντης με την ευκαιρία της συμπλήρωσης φέτος των ενενήντα του χρόνων. Τον επόμενο χρόνο προτάθηκε να τιμηθεί ο ιεροψάλτης Θεόδουλος Καλλίνικος, καθώς θα συμπληρώσει εκατό χρόνια ζωής.

Για την προώθηση πρακτικών τρόπων διεκδίκησης όλων των αιτημάτων-θεμάτων που συζητήθηκαν, αποφασίστηκε η σύσταση κοινής ομάδας εργασίας από τις δύο Ενώσεις, με βασικό στόχο την καταγραφή όλου του πεδίου της συνεργασίας των δύο δημοσιογραφικών Ενώσεων.