1

«ΞΕΝΟΦΩΝ» – Οι Έλληνες δημοσιογράφοι πρωτοπόροι στη διεκδίκηση των πνευματικών τους δικαιωμάτων από τους γίγαντες του διαδικτύου

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

«ΞΕΝΟΦΩΝ»

Οι Έλληνες δημοσιογράφοι πρωτοπόροι στη διεκδίκηση των πνευματικών τους δικαιωμάτων από τους γίγαντες του διαδικτύου.

Ο «ΞΕΝΟΦΩΝ», ο Οργανισμός για τη συλλογική διαχείριση και την προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων των δημοσιογράφων, απέκτησε νομική υπόσταση και ξεκινά πυρετωδώς τη λειτουργία του.

Η ιστορική απόφαση για την σύστασή του, δικαιώνει την πρωτοβουλία της ΕΣΗΕΑ και των δημοσιογραφικών Ενώσεων της περιφέρειας καθώς η μία μετά την άλλη οι ευρωπαϊκές ενώσεις δημοσιογράφων σπεύδουν να οργανωθούν προς την ίδια κατεύθυνση, ενόψει των μεγάλων αλλαγών που έρχονται στο πεδίο της πνευματικής ιδιοκτησίας στην ενιαία ψηφιακή αγορά.

Η σταδιακή ενσωμάτωση από τις χώρες της ΕΕ της οδηγίας για το νέο συγγενικό δικαίωμα των εκδοτών, η οποία προβλέπει δίκαιο μερίδιο για τους δημοσιογράφους, οι διαπραγματεύσεις και οι συμφωνίες με τις μεγάλες ψηφιακές πλατφόρμες που θα ακολουθήσουν, θα βρουν τους Έλληνες δημοσιογράφους έτοιμους να διεκδικήσουν και να λάβουν δίκαιο μερίδιο από τα δυσθεώρητα κέρδη που παράγει για τους ψηφιακούς κολοσσούς η εκθετική αναπαραγωγή της εργασίας τους στο διαδίκτυο.

Έπειτα από πολύμηνες διεργασίες, με πρωτοβουλία της ΕΣΗΕΑ και την συμμετοχή όλων των δημοσιογραφικών Ενώσεων, ΕΣΗΕΜΘ, ΕΣΠΗΤ, ΕΣΗΕΠΗΝ, ΕΣΗΕΘΣτΕΕ, δημοσιεύθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. το καταστατικό του ΞΕΝΟΦΩΝΤΑ.

Στην ιδρυτική Γενική Συνέλευση του Οργανισμού, τον Ιούνιο, στο Μέγαρο της ΕΣΗΕΑ, στην Αθήνα, όπου και θα φιλοξενηθεί αρχικά η έδρα του Οργανισμού, επιβεβαιώθηκε η ενότητα και η αποφασιστικότητα των Ενώσεων στους σκοπούς και τις δράσεις του. Ο ΞΕΝΟΦΩΝ έρχεται να καλύψει ένα μεγάλο κενό στα πνευματικά δικαιώματα των δημοσιογράφων, σε χρονική στιγμή που το ν/σ για την ενσωμάτωση της Οδηγίας 2019/790 στην ελληνική νομοθεσία, αναμένεται να μπει σε διαβούλευση.

Το πνευματικό δικαίωμα των δημοσιογράφων/δημιουργών έργων του λόγου είναι κατοχυρωμένο από το Σύνταγμα, την ισχύουσα νομοθεσία (ν.2121/1993), ευρωπαϊκές Συμβάσεις καθώς και αποφάσεις των ευρωπαϊκών δικαστηρίων. Αυτό το δικαίωμα πρέπει να διευρυνθεί και να ενισχυθεί με κατάλληλη ενσωμάτωση των ευρωπαϊκών οδηγιών για την πνευματική ιδιοκτησία στην ενιαία ψηφιακή αγορά η οποία έχει αλλάξει πλήρως τα δεδομένα στον χώρο του Τύπου.

Με μέλη του, τους δημοσιογράφους στις εφημερίδες, τα περιοδικά, το ραδιόφωνο, την τηλεόραση και τις ιστοσελίδες, ο ΞΕΝΟΦΩΝ που, όπως όλοι οι ΟΣΔ, λειτουργεί ως συνεταιρισμός, θα αποτελέσει ισχυρή βάση συσπείρωσης και διεκδικήσεων από κάθε πηγή που χρησιμοποιεί και παράγει πνευματικά δικαιώματα δημοσιογράφων. Από τους μικρότερους χρήστες μέχρι και τις μεγάλες πλατφόρμες του διαδικτύου Google, Facebook, YouTube κλπ. Οργανωμένα, με συλλογικές διαπραγματεύσεις και συμφωνίες, θα εξασφαλίσει και δίκαιο ποσοστό από τα συγγενικά δικαιώματα που θα εισπράττουν από τις πλατφόρμες οι εκδότες έντυπου, ηλεκτρονικού και ψηφιακού Τύπου και θα το διανέμει με διαφάνεια και συλλογικές, δημοκρατικές αποφάσεις.

Στην ιδρυτική Γενική Συνέλευση ορίστηκε τριμελής προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή αποτελούμενη από την Μάχη Νικολάρα, Ειδική Γραμματέα της ΕΣΗΕΑ, τον Θανάση Αλατά, ΓΓ της ΕΣΠΗΤ και τον Δημήτρη Χορταργιά, πρώην πρόεδρο της ΕΣΗΕΣΘτΕΕ.

Η προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή μεριμνά:

α) για την σύνταξη της Συμβάσης Ανάθεσης με βάση την οποία οι Δημοσιογραφικές Ενώσεις θα καλέσουν άμεσα τα μέλη τους να εγγραφούν στον ΞΕΝΟΦΩΝΤΑ,

β) την επεξεργασία και εισήγηση στη Γενική Συνέλευση τυχόν αναγκαίων τροποποιήσεων του Καταστατικού, και την προσαρμογή του στις επικείμενες νομοθετικές ρυθμίσεις,

γ) την επεξεργασία φακέλου για την υποβολή αιτήματος αδειοδότησης από τον ΟΠΙ,

δ) την κατάρτιση και εισήγηση στη ΓΣ, κανονισμού διανομής, και αμοιβολογίου,

ε) τη σύγκληση Γενικών Συνελεύσεων και την οργάνωση εκλογών για την   ανάδειξη των οργάνων διοίκησης του Συνεταιρισμού.

Οι δημοσιογράφοι μπορούν να αρχίσουν να επιβεβαιώνουν το ενδιαφέρον τους για ένταξη στον Ξενοφώντα, από τις 5 Σεπτεμβρίου 2022, στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@xenophonrights.gr ή στο αρμόδιο γραφείο, στην ΕΣΗΕΑ, στο τηλέφωνο 210-3675408. Ταυτόχρονα θα είναι διαθέσιμη και η ιστοσελίδα του Οργανισμού xenophonrights.gr, η οποία εμπλουτίζεται συνεχώς με αναλυτική ενημέρωση για όλα όσα αφορούν στον ΞΕΝΟΦΩΝΤΑ, τις διαδικασίες εγγραφής και ανάθεσης καθώς και όλα τα σχετικά με την πνευματική ιδιοκτησία στην Ελλάδα.

Η Διοικούσα Επιτροπή