1

Με Υπουργική Απόφαση εγκρίθηκε η χορήγηση εφάπαξ ποσού 1.000 ευρώ ανά άνεργο πρώην εργαζόμενο της εταιρείας “ΚΕΡΔΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε.”

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ ενημερώνει για την έκδοση υπουργικής απόφασης για την χορήγηση εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης ύψους χιλίων ευρώ (1.000 €) ανά άνεργο -πρώην εργαζόμενο της εταιρείας «ΚΕΡΔΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε.».

Ειδικότερα, όπως ορίζεται στην Υπουργική Απόφαση (67210/1492), η χορήγηση εγκρίθηκε να γίνει «σε κάθε άνεργο πρώην εργαζόμενο της ως άνω εταιρείας, που κατά τη δημοσίευση της Υπ. Απόφασης είναι εγγεγραμμένος στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ ή άλλου ασφαλιστικού φορέα, καθώς και σε κάθε εργαζόμενο της εταιρείας που κατά τη δημοσίευση της Υπ. Απόφασης έχει ασκήσει το δικαίωμα επίσχεσης εργασίας και πληροί τις προϋποθέσεις για επιδότηση ανεργίας λόγω επίσχεσης». 

 

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ