1

Ταυτότητα μέλους ΕΣΗΕΑ

Η Ταυτότητα Μέλους της ΕΣΗΕΑ

Η ταυτότητα μέλους είναι αναγνωριστική της ιδιότητας του μέλους της ΕΣΗΕΑ και παρέχει στον κάτοχό της την προστασία και τα προνόμια που απορρέουν από την ιδιότητα αυτή.

Συγκεκριμένα, οι κάτοχοι των ταυτοτήτων δικαιούνται όλων των διευκολύνσεων για την ελεύθερη άσκηση του λειτουργήματός τους. Τα αστυνομικά όργανα υποχρεούνται να επιτρέπουν στους κατόχους των ταυτοτήτων ελεύθερη και ανεμπόδιστη κυκλοφορία στις δημόσιες συγκεντρώσεις και τελετές και να τους προσφέρουν κάθε νόμιμη διευκόλυνση.

Τον Ιούλιο του 2018, ξεκίνησε η αντικατάσταση των παλαιών ταυτοτήτων των μελών της ΕΣΗΕΑ με καινούργιες, οι οποίες είναι σύμφωνες με τα διεθνή και ευρωπαϊκά πρότυπα.

Η νέα ταυτότητα φέρει τις εξής πληροφορίες: Ονοματεπώνυμο μέλους, αριθμό μητρώου, ημερομηνία λήξης και φωτογραφία μέλους. Ισχύει για δύο (2) χρόνια από την ημερομηνία έκδοσής της και εν συνεχεία επανεκδίδεται.

 Διαδικασία έκδοσης Ταυτότητας Μέλους:

Το μέλος προσέρχεται αυτοπροσώπως στα γραφεία της ΕΣΗΕΑ (Ακαδημίας 20, 5ος όροφος), έχοντας μαζί του:

  • Συμπληρωμένο Απογραφικό Δελτίο Μέλους το οποίο μπορεί, είτε να κατεβάσει από την ιστοσελίδα της Ενώσεως  είτε να συμπληρώσει επί τόπου στα γραφεία της Ενώσεως.
  • Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή άλλο δημόσιο έγγραφο, όπου αναγράφεται το ονοματεπώνυμό του με λατινικούς χαρακτήρες
  • 5 ευρώ για τα εκτυπωτικά έξοδα της ταυτότητας

Το μέλος, αφού πιστοποιηθεί ότι είναι ταμειακώς εντάξει και καταβάλει το ποσό των 5 ευρώ, που αντιστοιχεί στα εκτυπωτικά έξοδα, καταθέτει συμπληρωμένο απογραφικό δελτίο και παραλαμβάνει την  ταυτότητα, με ταυτόχρονη υπογραφή του σε βιβλίο παραλαβής. Δεν απαιτείται, ούτε προβλέπεται να έχει μαζί του φωτογραφία, καθώς η φωτογράφιση γίνεται επί τόπου, μέσω του συστήματος έκδοσης της ταυτότητας.

(Αρμόδια υπάλληλος Γραμματείας: κυρία Άρτεμις Γεωργουλοπούλου 210-3675502)

Σημείωση: Τα άνεργα μέλη, που είναι εγγεγραμμένα στο Μητρώο Ανέργων της ΕΣΗΕΑ και τα εν επισχέσει μέλη (που δεν έχουν άλλη εργασία) δεν πληρώνουν το κόστος έκδοσης ταυτότητας (5 ευρώ).

Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΔΟΣΗ

Σε περίπτωση που το μέλος ζει μόνιμα εκτός Αθηνών ή έχει αδυναμία μετακίνησης υπάρχει η δυνατότητα έκδοσης της ταυτότητας μέλους εξ’ αποστάσεως.

Η διαδικασία έχει ως εξής :

-Το μέλος αποστέλλει ηλεκτρονικά συμπληρωμένο το απογραφικό δελτίο (Απογραφικό Δελτίο Μέλους) στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Γραμματείας : grammateia@esiea.gr .

-Εφόσον δεν έχει ανανεώσει την παλαιού τύπου χάρτινη ταυτότητα της ΕΣΗΕΑ χρειάζεται να αποστείλει ηλεκτρονικά και μία πρόσφατη έγχρωμη φωτογραφία τύπου ταυτότητας σε ηλεκτρονική μορφή (αρχείο jpg , minimum 100kb) στην ίδια ηλεκτρονική διεύθυνση .

-Ενημερώνεται τηλεφωνικά  ή μέσω email από το Τμήμα Συνδρομών της ΕΣΗΕΑ (Υπεύθυνος κ. Χριστόδουλος Δόσης , τηλ.2103675514, email dosis@esiea.gr) για τυχόν οφειλές του από συνδρομές.

-Στη συνέχεια καταθέτει  στην τράπεζα, είτε ηλεκτρονικά με e-banking, τα εκτυπωτικά έξοδα (5 ευρώ) και το ποσό από τυχόν οφειλές (λογ/σμός Alpha Bank: IBAN GR3801408340834002101006408).

-Τέλος η Γραμματεία αφού ελέγξει τα στοιχεία, θα εκδώσει τη νέα ταυτότητα και θα συνεννοηθεί με το μέλος για την παραλαβή της. (Αρμόδια υπάλληλος Γραμματείας: κυρία Εύη Αυγερινού τηλ. 210-3675558, email: grammateia@esiea.gr)

Σε κάθε περίπτωση οι υπηρεσίες της Ενώσεως είναι στη διάθεση των μελών για οποιαδήποτε διευκόλυνσή τους όσον αφορά την έκδοση των νέων ταυτοτήτων.

 

 Η Διεθνής Δημοσιογραφική Ταυτότητα

 Διαδικασία:

Ταυτότητα της Διεθνούς Ομοσπονδίας Δημοσιογράφων εκδίδει κάθε μέλος που είναι οικονομικά τακτοποιημένο καταβάλλοντας το ποσό των 65€ (αγορά ταυτότητας από ΔΟΔ και έξοδα εκτύπωσης).

Αρμόδια για την έκδοση της Διεθνούς Δημοσιογραφικής Ταυτότητας είναι η υπάλληλος του λογιστηρίου κα Βίκυ Σανιδά (τηλ. επικοινωνίας 210 3675511).