ΜΕΤΑΤΑΞΗ 64 ΔΟΚΙΜΩΝ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΑ

Κατά τη σημερινή συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΣΗΕΑ αποφασίστηκε η μετάταξη 64 δοκίμων μελών σε τακτικά.