1

ΜΗΝΥΜΑ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΥΣ ΤΟΥ FLASH ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ ΙΤΑΛΙΑΣ