1

Να εκδοθεί το κυριακάτικο φύλλο του “ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΤΥΠΟΥ” αποφάσισαν σήμερα σε συνέλευσή τους οι εργαζόμενοι της εφημερίδας

ΕΝΩΣΙΣ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ (ΕΣΗΕΑ)
ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ (ΕΠΗΕΑ)
ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (ΕΤΗΠΤΑ)

 

Παρασκευή, 8 Μαΐου 2015

 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Μετά από την παράδοση επιταγών ύψους 190.000 € στον Πρόεδρο της ΕΤΗΠΤΑ, για οφειλές δεδουλευμένων για τα έτη 2013-2014, στην συνέλευση των εργαζομένων στον «ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΤΥΠΟ», αποφασίστηκε να εκδοθεί το κυριακάτικο φύλλο.

ΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΤΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ