1

ΝΕΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΕΛΩΝ

Κατά τη χθεσινή συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου αποφασίστηκε η εγγραφή των κάτωθι μελών:

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

1. ΚΟΖΥΡΗ ΔΗΜ. ΜΑΡΙΑ ΑΥΡΙΑΝΗ
2. ΚΟΥΒΕΛΙΩΤΗ ΧΡΗΣΤ. ΕΙΡΗΝΗ ALPHA TV

Βάσει του άρθρου 5, παρ. 11 του Καταστατικού της Ενώσεως, ενστάσεις κατά της απόφασης του Δ.Σ. για την εγγραφή των συναδέλφων, μπορούν να υποβληθούν μέσα σε προθεσμία 15 ημερών στη Γραμματεία της Ενώσεως.