1

ΝΕΕΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΖΗΤΕΙ Η ΕΡΓΟΔΟΣΙΑ ΤΟΥ “ΑΝΤΕΝΝΑ”

 

ΕΝΩΣΙΣ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

 

Τα Διοικητικά Συμβούλια των Ενώσεων καλούν τους συναδέλφους, που εργάζονται στον «ΑΝΤΕΝΝΑ», να αντισταθούν στην αυταρχική πολιτική της εργοδοσίας του Ομίλου. Η εργοδοσία προσπαθεί να επιβάλει την υπογραφή νέων ατομικών συμβάσεων εργασίας, οι οποίες θα επιφέρουν οριζόντιες μειώσεις που φτάνουν μέχρι και 20%. Επιπλέον ζητεί την επιμήκυνση του ωραρίου, τη μείωση της κανονικής αδείας, την κατάργηση της απασχόλησης κατά το Σαββατοκύριακο και τη μείωση της αμοιβής της σε όσους την παρέχουν. Όταν η εργοδοτική επίθεση εκδηλώνεται με τέτοια βιαιότητα, μοναδικό όπλο των εργαζομένων είναι η ενότητα και η αγωνιστικότητά τους.

Τα Διοικητικά Συμβούλια των Ενώσεων:

  • Καλούν όλους τους εργαζόμενους στον τηλεοπτικό σταθμό «ΑΝΤΕΝΝΑ» να αντισταθούν και να μην υπογράψουν καμία τέτοια «συμφωνία», που μοναδικό της αποτέλεσμα είναι η καταστρατήγηση των βασικών εργασιακών τους δικαιωμάτων.
  • Εκφράζουν την συμπαράσταση και την αλληλεγγύη τους και καταδικάζουν για μία ακόμη φορά την εκβιαστική συμπεριφορά της εργοδοσίας.
  • Καλούν την εργοδοσία και τα διευθυντικά στελέχη να σταματήσουν να ασκούν κάθε μορφής πίεση ή ψυχολογική βία προς τους εργαζόμενους προκειμένου να υπογράψουν τις εν λόγω ατομικές συμβάσεις.
  • Δηλώνουν, τέλος, πως είναι παρόντα και θα παρέμβουν, προκειμένου να αποτρέψουν την επιχειρούμενη βίαιη μεταβολή των εργασιακών συνθηκών.

ΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΤΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ