1

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΒΑΣΙΚΟ ΜΕΤΟΧΟ: ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΣΗΕΑ κ. ΑΡ. ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

Ο Πρόεδρος της Ε.Σ.Η.Ε.Α. καταθέτοντας σήμερα ενώπιον της αρμοδίας Επιτροπής της Βουλής για το νομοσχέδιο με τίτλο “Περιορισμοί στη σύναψη Δημοσίων Συμβάσεων με πρόσωπα που δραστηριοποιούνται ή συμμετέχουν σε επιχειρήσεις Μέσων Ενημέρωσης” (γνωστό ως Νομοσχέδιο για τον Βασικό Μέτοχο) ως και για την τροπολογία που αφορά την παροχή δευτέρου σημείου εκπομπής σε ειδησεογραφικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς εξέθεσε τις ακόλουθες θέσεις επ’ αυτών.

Όσον αφορά τον βασικό μέτοχο
α) Το νομοσχέδιο αναφέρεται στην εκτέλεση Συνταγματικής Διατάξεως. Ως εκ τούτου η οποιαδήποτε κριτική επ’ αυτού περιορίζεται από την ίδια την έννοια του βασικού μετόχου που εισάγεται με τη Συνταγματική Διάταξη. Κριτική δε της Συνταγματική Διάταξης σήμερα είναι άνευ αντικειμένου. Δυστυχώς ο συνταγματικός νομοθέτης περιόρισε το θέμα της διαπλοκής μόνο στον βασικό μέτοχο και δεν έλαβε υπόψη και άλλες παραμέτρους, όπως το μερίδιο που έχει η επιχείρηση στην αγορά, η θέσπιση των οποίων θα εμπόδιζε τη δημιουργία μονοπωλιακών καταστάσεων στα ΜΜΕ.
β) Ως προς την επιλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΣΡ ο κ. Πρόεδρος επανέλαβε την πρόταση της Ε.Σ.Η.Ε.Α. ότι θα πρέπει να νομοθετηθεί η δυνατότητα της επιτροπής των Προέδρων της Βουλής να δέχεται και προτάσεις από τους αρμόδιους κοινωνικούς φορείς, όπως η ΕΣΗΕΑ, για πρόσωπα αναγνωρισμένου κύρους.

Ως προς την τροπολογία
α) Η Ε.Σ.Η.Ε.Α. δεν δέχεται την παροχή και δεύτερης συχνότητας. Η τυχόν παροχή δευτέρου σημείου εκπομπής είναι θέμα τεχνικό. Αλλά σε καμία περίπτωση – επαναλαμβάνουμε δεν μπορεί να συνδέεται ή να αποτελέσει εφαλτήριο για την παροχή δεύτερης συχνότητας. Η Ε.Σ.Η.Ε.Α. δεν θα είχε αντίρρηση για το δεύτερο σημείο εκπομπής προκειμένου οι ειδησεογραφικοί σταθμοί να μπορούν να καλύπτουν όλο τον Νομό. Εξάλλου, είναι δεδομένη η πολιτική βούληση της κυβέρνησης και της αξιωματικής αντιπολίτευσης για την ψήφιση της τροπολογίας και επομένως η μόνη δυνατότητα που μας απομένει είναι να περιφρουρήσουμε το ρόλο και την εργασία των δημοσιογράφων.
β) Στα επί μέρους θέματα της τροπολογίας η Ε.Σ.Η.Ε.Α. δεν δέχεται τη διατύπωση της απασχόλησης των συντακτών υπό οιαδήποτε νομική μορφή και προτείνει ως προϋπόθεση της σύμβαση εξαρτημένης εργασίας πλήρους απασχόλησης.
Επίσης δεν δέχεται ως προϋπόθεση την προηγουμένη επί 1 έτος απασχόληση δεδομένου ότι μέχρι και το 1999 οι συντάκτες που εργάζονταν στην ιδιωτική ραδιοτηλεόραση δεν υπάγονταν στην ασφάλιση του Τ.Σ.Π.Ε.Α.Θ. και ως εκ τούτου δεν μπορούσαν μέχρι σήμερα να γίνουν όλοι μέλη της Ένωσης.
γ) Παρότι δεν κατονομάζεται εμμέσως προκύπτει ότι η τροπολογία αφορά κυρίως το Νομό Αττικής και Θεσσαλονίκης. Γι’ αυτό αντί του αόριστου όρου “Δημοσιογραφική οργάνωση” θα πρέπει να τεθούν ονομαστικά η Ε.Σ.Η.Ε.Α. και η Ε.Σ.Η.Ε.Μ.Θ.. Στην περίπτωση που και σε άλλους Νομούς υπάρχουν ειδησεογραφικοί ραδιοφωνικοί σταθμοί που πληρούν τις διατάξεις του νόμου να αναφέρονται και οι αναγνωρισμένες τοπικές Ενώσεις (ΕΣΗΕΘΣΕ ΕΣΗΕΠΗΝ).
δ) Να συμπληρωθεί η τροπολογία με τη τροποποίηση του άρθρου 1 του ν. 2328/95 με την οποία να ορίζεται ότι μέχρι να υπογραφούν οι ΣΣΕ με τους τηλεοπτικούς ή ραδιοφωνικούς σταθμούς ή τις Ενώσεις αυτών να ισχύει για τους συντάκτες που εργάζονται σε αυτούς οι αντίστοιχες ΣΣΕ που υπογράφει η Ε.Σ.Η.Ε.Α. με την Ε.Ι.Η.Ε.Α. και τούτο γιατί σήμερα το Σύνταγμα και οι νόμοι δίνουν το δικαίωμα στις ιδιωτικές επιχειρήσεις να συγκροτούν Ομίλους εκμετάλλευσης όλων των Μέσων (εφημερίδων, τηλεοράσεων, ραδιοφώνων, περιοδικών, portals κ.λπ)
ε) Τέλος, η διάταξη με την οποία εντέλλονται ιδιωτικοί ραδιοφωνικοί σταθμοί να μεταδίδουν σε περιπτώσεις “προστασίας του δημοσίου συμφέροντος κλπ” μηνύματα και πληροφορίες των κρατικών υπηρεσιών είναι συνταγματικά ανεπίτρεπτη και θεσμικά ανακόλουθη διότι οδηγεί σε ευθεία καταστρατήγηση των διατάξεων για το ΕΣΡ. Πλέον του ότι η έννοια της προστασίας του δημοσίου συμφέροντος ή έκτακτης ανάγκης μπορεί να οδηγήσουν σε ανεπίτρεπτες παρεμβάσεις και ελέγχους των κρατικών υπηρεσιών και να δημιουργήσουν προβλήματα λειτουργίας και ελέγχου της ενημέρωσης και κατ’ επέκταση των ατομικών ελευθεριών και του δημοκρατικού πολιτεύματος.