1

Οδηγίες της Εφορευτικής Επιτροπής για την ψηφοφορία

ΕΝΩΣΙΣ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ

ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ

     ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ

Συνάδελφοι,

1. Ψηφίζουμε στις 27, 28, 29, 30 & 31 Ιανουαρίου 2022 ΑΠΟ ΤΙΣ 8 π.μ. έως τη δύση του ηλίου (17.42, 17.43, 17.44, 17.45, 17.46 αντίστοιχα)

 Για την εκλογή:

  • Μελών Δ.Σ. της ΕΣΗΕΑ

(έως και 11 σταυροί)

  • Μελών Εξελεγκτικής Επιτροπής ΕΣΗΕΑ

(έως και 3 σταυροί)

  • Μελών Δ.Σ. του Μορφωτικού Ιδρύματος της ΕΣΗΕΑ

    (έως και 9 σταυροί)

  • Αντιπροσώπων για το 9ο Συνέδριο της Π.Ο.Ε.ΣΥ.

(έως και 5 σταυροί)

  • Πειθαρχικών Συμβουλίων, A’ και Β’

(έως και 5 σταυροί)

  • Εκπροσώπων στο Μεικτό Συμβούλιο

(για τους εκπροσώπους ΜΜΕ ένας σταυρός. Ακόμη και ο ένας υποψήφιος χρειάζεται σταυρό)

(για τους εκπροσώπους των συνταξιούχων έως και 3 σταυρούς)

  • Για την έγκριση του οικονομικού απολογισμού χρήσης 2019 και 2020 και του οικονομικού προϋπολογισμού χρήσης 2020 και 2021, πεπραγμένων και παροχή εξουσιοδότησης καταγγελίας συμβάσεων και απεργίας

(στο πεδίο επιλογής βάζουμε σταυρό)

  • Για την έγκριση του Κανονισμού Λειτουργίας του Ταμείου Αλληλοβοηθείας της ΕΣΗΕΑ

(στο πεδίο επιλογής βάζουμε σταυρό)

 2.Ψηφίζουμε σε επτά (7) εκλογικά τμήματα, εντός του κτηρίου της ΕΣΗΕΑ, ως ακολούθως:

1ο ΤΜΗΜΑ:   Α-  ΕΩΣ  ΓΙΩ-

(1ος όροφος Αίθουσα Γ. Καράντζα)

2ο ΤΜΗΜΑ:   ΓΚΑ-  ΕΩΣ  ΚΑΟΥ-

(1ος όροφος Αίθουσα Γ. Καράντζα)

3ο ΤΜΗΜΑ:  ΚΑΠ-   ΕΩΣ   ΚΩ-

(2ος όροφος Βιβλιοθήκη Δημήτρης Ι. Πουρνάρας)

 4ο ΤΜΗΜΑ:   Λ-   ΕΩΣ   ΜΠΟΤ-

(3ος όροφος Αίθουσα Γ. Αναστασόπουλος)

 5ο ΤΜΗΜΑ:  ΜΠΟΥ-   ΕΩΣ   ΠΑ-

(5ος όροφος Αίθουσα Συνεδριάσεων Δ.Σ.)

 6ο ΤΜΗΜΑ:   ΠΕ-  ΕΩΣ   ΣΩ-

(7ος όροφος Αίθουσα Ηρακλή Πετιμεζά)

 7ο ΤΜΗΜΑ:   Τ-  ΕΩΣ   Ω-

(7ος όροφος Αίθουσα Κώστα Βιδάλη)

 

3.Συνάδελφοι, προσοχή:

 ΔΗΛΩΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ ΜΑΣ

ΜΟΝΟ ΜΕ ΣΤΑΥΡΟ (+)

ΟΧΙ ΜΕ √, *, ή ΆΛΛΑ ΣΥΜΒΟΛΑ

  4. Αποφεύγουμε το συνωστισμό στην είσοδο και σε όλους τους κοινόχρηστους χώρους του κτηρίου.

 5. Μετά την τηλεδιάσκεψη που πραγματοποιήθηκε κατόπιν προσκλήσεώς μας με τους εκπροσώπους των παρατάξεων, υπήρξε συμφωνία ως προς τα παρακάτω:

Συμφωνήθηκε από όλους συμμετέχοντες η τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων που ισχύουν λόγω της πανδημίας. Και όσον αφορά στην παρουσία τους (τραπεζάκια, υλικό) στον εξωτερικό χώρο του κτηρίου και όσον αφορά στην παρουσία τους εντός του κτηρίου της ΕΣΗΕΑ.  

 Η τήρηση των παραπάνω μέτρων θα διευκολύνεται με την παρουσία ανέργων συναδέλφων.

 

Η ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ