1

ΟΙ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ ΘΑ ΔΙΕΞΑΧΘΟΥΝ ΣΤΙΣ 8 ΚΑΙ 9 ΙΟΥΝΙΟΥ

 

ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ 8 – 9 ΙΟΥΝΙΟΥ 2005
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ, ΤΟΥ Ν. 1264/1982 ΚΑΙ ΤΟΥ Ν. 2956/2001

Οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη των νέων καταστατικών οργάνων της Ε.Σ.Η.Ε.Α., θα διεξαχθούν στις 8 και 9 Ιουνίου 2005, ύστερα από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Καταστατικού της Ένωσης, προσαρμοσμένες όμως στις διατάξεις του Ν. 1264/1982 μετά την επαναφορά του συστήματος της απλής αναλογικής για όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου με τον Ν. 2956/2001.

Ποιοι έχουν δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι

Σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Καταστατικού (άρθρα 12 παρ. 1, 17 παρ. 1 και 18 παρ. 1 & 2), το δικαίωμα του εκλέγειν έχουν όλα τα τακτικά μέλη της Ένωσης.
Το δικαίωμα του εκλέγεσθαι έχουν:
Α) Για το Διοικητικό Συμβούλιο : Συντάκτες που έχουν τρία (3) χρόνια συμπληρωμένα, κατά τον χρόνο υποβολής υποψηφιότητας, ως τακτικά μέλη της Ένωσης.
Β) Για της Εξελεγκτική Επιτροπή : Συντάκτες που έχουν επτά (7) χρόνια συμπληρωμένα, κατά τον χρόνο υποβολής υποψηφιότητας, ως τακτικά μέλη της Ένωσης.
Γ) Για το Πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο : Συντάκτες που έχουν δέκα (10) χρόνια συμπληρωμένα, κατά τον χρόνο υποβολής υποψηφιότητας, ως τακτικά μέλη της Ένωσης.
Δ) Για το Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο : Συντάκτες που έχουν δεκαπέντε (15) χρόνια συμπληρωμένα, κατά τον χρόνο υποβολής υποψηφιότητας, ως τακτικά μέλη της Ένωσης.
Ε) Για τους Εκπροσώπους στο Μικτό Συμβούλιο : α) Συντάκτες που απασχολούνται στο συγκεκριμένο μέσο για το οποίο γίνεται η εκλογή, β) κάθε συνταξιούχος συντάκτης .

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 28 του Καταστατικού, κάθε τακτικό μέλος μπορεί να θέσει υποψηφιότητα και να εκλεγεί μονάχα για ένα από τα όργανα της Ένωσης.

Δεν έχουν το δικαίωμα του εκλέγεσθαι:

Α) Για όλα τα όργανα:
Κάθε μέλος της Ένωσης που είναι Υπουργός, Βουλευτής, Γενικός Γραμματέας Υπουργείου, Πρέσβης ε.τ., Δήμαρχος, Πρόεδρος Κοινότητας ή διορισμένος σε οποιαδήποτε μετακλητή θέση.
Β) Ειδικά για τα Πειθαρχικά συμβούλια:
Τα μέλη που έχουν καταδικαστεί σε ατιμωτικό αδίκημα ή με την ποινή της διαγραφής.
Γ) Ειδικά για τους Εκπροσώπους:
Οι εκδότες, οι διευθυντές, οι διευθυντές σύνταξης και οι αρχισυντάκτες.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι εργαζόμενοι με δελτία παροχής συνταξιούχοι ψηφίζουν για την εκλογή μόνο του εκπροσώπου των συνταξιούχων.

Εκλογικό σύστημα.

Η εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής γίνονται με το αναλογικό εκλογικό σύστημα που καθιερώνει το άρθρο 12 του Ν. 1264/1982.
Η εκλογή των μελών των Πειθαρχικών Συμβουλίων και των Εκπροσώπων γίνεται με το πλειοψηφικό σύστημα.

Υποψηφιότητες.

Οι υποψηφιότητες για τα διάφορα όργανα της Ένωσης, είτε αυτά εκλέγονται με το πλειοψηφικό σύστημα που προβλέπει το Καταστατικό (το Μικτό Συμβούλιο και τα Πειθαρχικά Συμβούλια), είτε με το σύστημα της αναλογικής, (το Διοικητικό Συμβουλίου και η Εξελεγκτική Επιτροπή), θα πρέπει να υποβληθούν γραπτά προς τη Γραμματεία της Ενώσεως μέχρι την Τρίτη, 31 Μαΐου 2005 και ώρα 15.00 στη Γραμματεία της Ενώσεως.

Μετά την ημερομηνία και ώρα αυτή ΚΑΜΙΑ υποψηφιότητα δεν θα γίνει δεκτή.

Α) Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται γραπτά στη Γραμματεία της Ένωσης και διαβιβάζονται στην Εφορευτική Επιτροπή, η οποία ανακηρύσσει τους υποψήφιους και γνωστοποιεί τον κατάλογό τους καθώς και το πρόγραμμα των αρχαιρεσιών.
Β) Κάθε υποψήφιος μαζί με την αίτηση υποβάλει και υπεύθυνη δήλωση , ότι ασκεί το επάγγελμα του συντάκτη ή ότι είναι συνταξιούχος και ότι δεν έχει στερηθεί τα πολιτικά του δικαιώματα.
Γ) Για την εκλογή του Διοικητού Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής τα μέλη μπορούν να υποβάλουν υποψηφιότητα είτε ως συνδυασμοί είτε ως ξεχωριστοί υποψήφιοι.
Δ) Για την εκλογή στο Μικτό Συμβούλιο και τα Πειθαρχικά Συμβούλια μόνο χωριστές υποψηφιότητες μπορούν να τεθούν. Όλοι οι υποψήφιοι κατά όργανο θα περιληφθούν σε ένα κοινό ψηφοδέλτιο, στο οποίο θα αναγραφούν με αλφαβητική σειρά.

Έντυπα υπεύθυνων δηλώσεων και αιτήσεων υποψηφιότητας, για όλα τα όργανα, υπάρχουν στη Γραμματεία.
 Υπενθυμίζεται ότι οι ενστάσεις κατά των υποψηφιοτήτων θα πρέπει να υποβληθούν στην Εφορευτική Επιτροπή μέχρι την Πέμπτη, 2 Ιουνίου 2005 και ώρα 13.00.

Η ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ