1

Οι εκπρόσωποι της Ε.Σ.Η.Ε.Α στο Μορφωτικό Ίδρυμα και το Μακεδονικό Πρακτορείο

Κατά τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΣΗΕΑ της 27ης Αυγούστου, έπειτα από μυστική ψηφοφορία, αποφασίστηκε να εκπροσωπηθεί το Δ.Σ. της ΕΣΗΕΑ στο Δ.Σ. του Μορφωτικού Ιδρύματος από τους Νανά Νταουντάκη, Α’ Αντιπρόεδρο και τα μέλη του Κώστα Μπετινάκη και Γιώργο Στεφανή.
Επίσης αποφασίστηκε την ΕΣΗΕΑ να εκπροσωπεί στο Δ.Σ. του Μακεδονικού Πρακτορείου Ειδήσεων ο Ταμίας του Δ.Σ. κ. Δημήτρης Τσαλαπάτης.