1

ΟΙ ΕΝΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΟΥΝ ΤΟ ΚΥΜΑ ΑΠΟΛΥΣΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΤΗΝ “ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ”

ΕΝΩΣΙΣ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΝΩΣΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Τα Διοικητικά Συμβούλια των Ενώσεών μας καταδικάζουν το πρόσφατο κύμα απολύσεων Τεχνικών Τύπου (πιεστές) από την ιδιοκτησία της «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ».

Η εργοδοσία της «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ» όχι μόνον αρνήθηκε να ανακαλέσει τις καταχρηστικές απολύσεις αλλά ακόμη και να συναντηθεί με τις Ενώσεις μας. Μετά από αυτό είμαστε υποχρεωμένοι να προειδοποιήσουμε ότι ο μόνος δρόμος, που πλέον απομένει, είναι η ενωμένη απεργιακή μας δράση.

 

ΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΤΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ