1

Οι προϋποθέσεις χορήγησης βοηθήματος Πάσχα στα άνεργα μέλη της ΕΣΗΕΑ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ αποφάσισε να δοθούν και φέτος οικονομικά βοηθήματα για τα άνεργα μέλη της Ενώσεως, ενόψει των εορτών του Πάσχα.

Το ύψος του βοηθήματος ορίζεται στα 300 ευρώ και επιπλέον 100 ευρώ για κάθε ανήλικο παιδί. Οι δικαιούχοι και η διαδικασία καταβολής του βοηθήματος έχουν ως εξής:

 

Α1. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ – ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΑΣ

     Συνάδελφοι, οι οποίοι είναι άνεργοι από 1/3/2010 (5ετία) και το ετήσιο οικογενειακό εισόδημά τους (βάσει εκκαθαριστικού σημειώματος οικονομικού έτος 2014), δεν ξεπερνάει τις 12.000 ευρώ, πλέον 2.000 ευρώ για κάθε ανήλικο παιδί.

 

Α2. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ – ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

     Επιδοτούμενοι άνεργοι από το ΕΤΑΠ-ΜΜΕ: Οι συνάδελφοι, που λαμβάνουν το επίδομα ανεργίας από το ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, θα λάβουν τη διαφορά ανάμεσα στο βοήθημα Πάσχα της ΕΣΗΕΑ (300+100 για κάθε ανήλικο παιδί) και του επιδόματος Πάσχα του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ (ήμισυ του μηνιαίου καταβαλλόμενου).

 

Β. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΛΗΨΗΣ ΤΟΥ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ:

– Όλοι οι δικαιούχοι θα πρέπει να υποβάλλουν αίτηση στο Γραφείο Υποστήριξης Ανέργων, στον 5ο όροφο της ΕΣΗΕΑ, τις εργάσιμες ημέρες, από τις 9 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι.

– Όσοι δεν έχουν ήδη καταθέσει το εκκαθαριστικό σημείωμα οικ. έτους 2014 και το Ε9, θα πρέπει απαραιτήτως να τα συνυποβάλλουν με την αίτηση.

– Ειδικά οι συνάδελφοι, που έμειναν άνεργοι από 1/7/2013 και μετά και το εκκαθαριστικό τους ενδέχεται να υπερβαίνει το εισοδηματικό κριτήριο (καθώς αναφέρεται σε εισοδήματα έτους κατά το οποίο εργάζονταν): Θα βεβαιώσουν οι ίδιοι, με υπεύθυνη δήλωση (η οποία διατίθεται στο Γραφείο Ανέργων), ότι είναι δικαιούχοι του βοηθήματος Πάσχα (δηλαδή, ότι το εισόδημά τους για το έτος 2014 δεν ξεπερνά τις 12.000 ευρώ και τις 2.000 ευρώ για κάθε παιδί) και θα δεσμευτούν να προσκομίσουν στις οικονομικές υπηρεσίες της ΕΣΗΕΑ το εκκαθαριστικό σημείωμα του οικονομικού έτους 2015, όταν αυτό εκδοθεί.

 

Γ. ΔΕΝ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΤΟ ΒΟΗΘΗΜΑ:

 –     Όσοι συνάδελφοι έμειναν άνεργοι το τελευταίο χρονικό διάστημα και έλαβαν τις αποζημιώσεις τους και το επίδομα Πάσχα.

–     Όσοι συνάδελφοι είναι περισσότερο από πέντε (5) χρόνια άνεργοι.

–     Όσοι συνάδελφοι έχουν λάβει από το Ταμείο Αλληλοβοηθείας της ΕΣΗΕΑ περισσότερα από 12.000 ευρώ.

 

Δ. ΕΝ ΕΠΙΣΧΕΣΕΙ ΜΕΛΗ:

 Εν επισχέσει μέλη της Ένωσης: Τα αιτήματα των συναδέλφων που είναι σε επίσχεση εργασίας και πληρούν τις ως άνω προϋποθέσεις θα εξετάζονται κατά περίπτωση (ανά Μέσο και κατόπιν εισηγήσεως του εκπροσώπου) από το Διοικητικό Συμβούλιο. Διευκρινίζεται ότι οι εν επισχέσει συνάδελφοι δεν υποβάλουν ατομική αίτηση στο Γραφείο Ανέργων και υποβάλουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (όσοι δεν τα έχουν ήδη υποβάλει) στο Λογιστήριο της ΕΣΗΕΑ.

          Η προθεσμία για την κατάθεση των αιτήσεων (με τα απαραίτητα δικαιολογητικά), ξεκινά τη Δευτέρα, 9 Μαρτίου και λήγει την Παρασκευή, 27 Μαρτίου 2015.

          Το βοήθημα θα κατατίθεται από τη Δευτέρα, 30 Μαρτίου, έως και τη Μ. Πέμπτη, 9 Απριλίου 2015, στους τραπεζικούς λογαριασμούς που τα μέλη έχουν δηλώσει στο Μητρώο Ανέργων Μελών της ΕΣΗΕΑ.

 

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ