1

ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Μετά την παρέλευση της προθεσμίας για την υποβολή ενστάσεων οριστικοποιείται η από 26/4/2005 εγγραφή της ΠΕΡΣΕΦΟΝΗΣ ΠΑΝΤ. ΜΠΟΛΙΑ ως τακτικού μέλους.
Το νέο μέλος παρακαλείται να προσκομίσει στη Γραμματεία της Ενώσεως, μέσα σε διάστημα 10 ημερών, έξι (6) φωτογραφίες για την έκδοση της δημοσιογραφικής του ταυτότητας και 29,35 ευρώ για δικαίωμα εγγραφής.
Η εγγραφή και η ασφάλιση του νέου μέλους στον Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π., θα ρυθμιστεί από τη Γραμματεία του Οργανισμού (Σισίνη 18 & Ηριδανού 5, τηλ: 7264700 ).