1

ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΞΙ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ

Μετά την πάροδο της προθεσμίας για την υποβολή ενστάσεων, οριστικοποιήθηκε η από 5 Ιουλίου 1999 εγγραφή έξι νέων μελών

Τα νέα μέλη παρακαλούνται να προσκομίσουν στη Γραμματεία της Ενώσεως, μέσα σε διάστημα 10 ημερών, έξι (6) φωτογραφίες για την έκδοση της δημοσιογραφικής τους ταυτότητας και 10.000 δρχ. για δικαίωμα εγγραφής.

Τα θέματα εγγραφής και ασφάλισής τους στον Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π., θα τα ρυθμίσουν με τη Γραμματεία του Οργανισμού (Ηριδανού 25 & Ορμηνίου 38, τηλ: 72 58 050-5).